University of Oulu

Korpua, J. (2021) Länsimaisen fantasian traditio antiikista ja keskiajalta 1900-luvulle. Teoksessa: J. Korpua, I. Hirsjärvi, U. Kovala & T. Välisalo (toim.), Fantasia : Lajit, ilmiö ja yhteiskunta, s. (29-62). Jyväskylän yliopisto.

Länsimaisen fantasian traditio antiikista ja keskiajalta 1900-luvulle

Saved in:
Author: Korpua, Jyrki1
Organizations: 1Oulun yliopisto
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe202301173329
Language: Finnish
Published: Jyväskylän yliopisto, 2021
Publish Date: 2023-01-17
Series: Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja
ISSN: 1457-6899
ISSN-L: 1457-6899
ISBN Print: 978-951-39-8698-8
Issue: 130
Pages: 29 - 62
Host publication: Fantasia : lajit, ilmiö ja yhteiskunta
Host publication editor: Korpua, Jyrki
Hirsjärvi, Irma
Kovala, Urpo
Välisalo, Tanja
Type of Publication: A3 Book chapter
Field of Science: 6122 Literature studies
Subjects:
Copyright information: © Tekijät ja Nykykulttuurin tutkimuskeskus