University of Oulu

Flankkumäki, Amanda; Tanner, Tarja; Kangasmaa, Hanna; Mulic, Aida; Kopperud, Simon E.; et al. (2021) Erosiivisen kulumisen diagnosointi ja hoito Suomessa, Suom Hammaslääkäril 2021; 4: 26–33.

Erosiivisen kulumisen diagnosointi ja hoito Suomessa

Saved in:
Author: Flankkumäki, Amanda1; Tanner, Tarja1; Kangasmaa, Hanna2,1;
Organizations: 1Oulun yliopisto, Suun terveyden tutkimusyksikkö
2Vaasan kaupunki
3NIOM
4Oulun yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 6.1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe202301265968
Language: Finnish
Published: Suomen Hammaslääkäriliitto, 2021
Publish Date: 2023-01-26
Description:

Tiivistelmä

Lähtökohdat: Eroosiovaurioiden esiintyvyys on lisääntynyt erityisesti teini-ikäisillä sekä nuorilla aikuisilla. Toistaiseksi ei ole tutkimustietoa siitä, kuinka suomalaiset hammaslääkärit diagnosoivat ja hoitavat eroosiota.

Menetelmät: Tutkimusaineisto kerättiin Webrobol-kyselyllä, joka lähetettiin Suomen Hammaslääkäriseura Apolloniaan kuuluville hammaslääkäreille (n = 3 664). Kyselyssä kartoitettiin eroosion diagnosointia ja dokumentointia sekä näkemyksiä eroosion yleisyydestä ja aiheuttajista. Lisäksi tiedusteltiin hoitokeinoja erikseen esitettyyn potilastapaukseen. Kyselyyn vastasi 866 hammaslääkäriä (24 %).

Tulokset: Lähes kaikki vastaajat (98 %) ilmoittivat kirjaavansa eroosiolöydökset potilasasiakirjoihin, mutta 62 % ei käyttänyt eroosion vakavuutta kuvaavia luokittelujärjestelmiä. Yli puolet (65 %) koki saavansa selville eroosiovaurioiden syyn; yleisimpinä syinä pidettiin virvoitus- (85 %) ja energiajuomia (60 %). Lähes puolet (45 %) selvitti aina eroosiopotilaan dieettihistorian. Näkemyksissä sen suhteen, millaisia neuvoja ja hoitoa potilastapauksen potilaalle pitäisi antaa, oli hajontaa, mutta kaikki vastaajat antaisivat ruoka- ja juomatottumuksiin liittyviä ohjeita.

Johtopäätökset: Eroosiovaurioiden dokumentointiin, seurantaan ja hoitolinjauksiin kaivataan yhtenäistä ohjeistusta.

see all

Series: Suomen hammaslääkärilehti
ISSN: 0355-4090
ISSN-E: 2489-5008
ISSN-L: 0355-4090
Volume: 28
Issue: 4
Pages: 26 - 34
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 313 Dentistry
Subjects:
Copyright information: © Suomen hammaslääkärilehti 2021. Rinnakkaistallennettu kustantajan luvalla.