University of Oulu

Mäklin, Heljä; Anttonen, Vuokko; Laitala, Marja-Liisa (2021) Lasten ja nuorten suun terveystarkastukset Suomessa, Suom Hammaslääkäril 2021; 11: 26–30.

Lasten ja nuorten suun terveystarkastukset Suomessa

Saved in:
Author: Mäklin, Heljä1; Anttonen, Vuokko2; Laitala, Marja-Liisa2,3
Organizations: 1Oulun kaupunki, suun terveydenhuolto
2Oulun yliopisto, Suun terveyden tutkimusyksikkö
3Oulun yliopistollinen sairaala
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3.8 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe202301265970
Language: Finnish
Published: Suomen Hammaslääkäriliitto, 2021
Publish Date: 2023-01-26
Description:

Tiivistelmä

Lähtökohdat: Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten lakisääteiset lasten ja nuorten suun terveystarkastukset toteutuvat Suomessa. Lisäksi selvitettiin tarkastuksista poisjäävien tuen tarpeen arviointia.

Menetelmät: Sähköinen kyselylomake (Webropol) lähetettiin kaikkiin Suomen suun terveydenhuollon yksiköihin (n = 194). Kysymyksiin vastasivat yksiköiden johtavat tai vastaavat hammaslääkärit.

Tulokset: Kaikki kyselyyn vastanneet yksiköt (n = 110) ilmoittivat, että koululaisten lakisääteiset suun terveystarkastukset toteutuvat. Alle kouluikäisten tarkastukset eivät toteutuneet yhdessä yksikössä. Useimmiten alle kouluikäisten tarkastukset tekivät suuhygienistit tai hammashoitajat; hammaslääkärit tekivät lakisääteiset koululaisten tutkimukset. Pelkästään yksilölliset tarkastusvälit, jolloin asetuksen mukaisia koululuokkia ei tarkastettu kattavasti, olivat käytössä 12 %:ssa yksiköistä. Kolmasosa (31 %) yksiköistä antoi tilastoihin perustuvan tiedon, 69 % vastauksista perustui arvioon. Yksiköistä 14 % ilmoitti, että tarkastuksista poisjää­vien tuen tarvetta ei selvitetä millään tavalla.

Johtopäätökset Lakisääteiset lasten ja nuorten määräaikaiset suun terveystarkastukset toteutuvat Suomessa pääsääntöisesti hyvin. Tarkastuksista poisjäävien tuen tarpeen selvittely on vielä puutteellista.

see all

Series: Suomen hammaslääkärilehti
ISSN: 0355-4090
ISSN-E: 2489-5008
ISSN-L: 0355-4090
Volume: 28
Issue: 11
Pages: 26 - 30
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 313 Dentistry
Subjects:
Copyright information: © Suomen hammaslääkärilehti 2021. Rinnakkaistallennettu kustantajan luvalla.