University of Oulu

Niskanen, Markus; Hietaharju, Maria; Näpänkangas, Ritva; Suvinen, Tuija; Sipilä, Kirsi (2021) Psyykkinen kuormittuneisuus ja TMD opiskelijoilla, Suom Hammaslääkäril 2021; 5: 24–31.

Psyykkinen kuormittuneisuus ja TMD opiskelijoilla

Saved in:
Author: Niskanen, Markus1; Hietaharju, Maria1; Näpänkangas, Ritva1,2;
Organizations: 1Oulun yliopisto, Suun terveyden tutkimusyksikkö
2Oulun yliopistollinen sairaala, Hammas- ja suusairaudet
3Turun yliopisto, Hammaslääketieteen laitos
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 5.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe202301265979
Language: Finnish
Published: Suomen Hammaslääkäriliitto, 2021
Publish Date: 2023-01-26
Description:

Tiivistelmä

Lähtökohdat: Tutkimuksessa kartoitettiin purentaelimistön kipujen ja toimintahäiriöoireiden (temporomandibular disorders, TMD) esiintyvyyttä sekä niiden yhteyttä seulontatasoisiin ahdistuneisuus- ja masennusoireisiin (distressiin) hammaslääketieteen opiskelijoilla.

Menetelmät: Yhteensä 192 Itä-Suomen ja Oulun yliopiston hammaslääketieteen opiskelijaa vastasi TMD-oireita kartoittavaan DC/TMD-oirekyselyyn (Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders) sekä ahdistuneisuus- ja masennusoireita kartoittavaan terveydentilakyselyyn (Patient Health Questionnaire-4, PHQ-4) vuosina 2014–2018.

Tulokset: Yhteensä 40 % opiskelijoista raportoi purentaelimistön kipuja ja 41 % päänsärkyä viimeisten 30 vuorokauden aikana, naiset merkitsevästi useammin kuin miehet. Leukanivelääniä raportoi noin 51 % ja leuan lukkiutumista noin 12 % opiskelijoista. Vähintään lieväasteisia distressioireita esiintyi 35 %:lla tutkittavista, ja ne olivat yhteydessä purentaelimistön kipuihin (p = 0,01) sekä päänsärkyyn (p = 0,01).

Johtopäätökset: TMD-oireet ja päänsärky sekä lievät distressioireet ovat opiskelijoilla yleisiä. Distressioireet näyttävät liittyvän TMD-kipuoireisiin, joten niiden huomioimisesta voi olla apua TMD-kivun hoidossa, erityisesti jos ne ovat jo seulonnan perusteella kohtalaisia tai vaikeita.

see all

Series: Suomen hammaslääkärilehti
ISSN: 0355-4090
ISSN-E: 2489-5008
ISSN-L: 0355-4090
Volume: 28
Issue: 5
Pages: 24 - 31
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 313 Dentistry
Subjects:
Copyright information: © Suomen hammaslääkärilehti 2021. Rinnakkaistallennettu kustantajan luvalla.