University of Oulu

Antikainen, R., Jauhonen, H-M., Roitto, H-M., Strandberg, T., Laurila, J. & Huupponen, R. (2022), Iäkkään potilaan lääkityksen arvio lääkärin työvälineenä, Suomen lääkärilehti, 77(7-8), s. 307-310. https://www.laakarilehti.fi/pdf/2022/SLL7-8-2022-307.pdf

Iäkkään potilaan lääkityksen arvio lääkärin työvälineenä

Saved in:
Author: Antikainen, Riitta1; Jauhonen, Hanna-Mari2; Roitto, Hanna-Maria3,4,5;
Organizations: 1Oulun yliopisto, elinikäisen terveyden tutkimusyksikkö / geriatria
2Fimea
3Hus, Sisätaudit ja kuntoutus, geriatrian linja
4Helsingin yliopisto, neurotieteiden osasto
5Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos
6Helsingin yliopisto, Hus Sisätaudit ja kuntoutus
7Oulun kaupunginsairaala
8Turun yliopisto, biolääketieteen laitos, integratiivinen fysiologia ja farmakologia
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe202301265980
Language: Finnish
Published: Suomen lääkäriliitto, 2022
Publish Date: 2023-01-26
Description:

Tiivistelmä

Epärationaalinen lääkitys voi heikentää ikääntyneen potilaan tilaa, aiheuttaa sairaalahoidon tarvetta ja kustannuksia sekä lisätä kuolemanvaaraa. Hoitava lääkäri yhdistää havainnot potilaan kliinisestä tutkimuksesta sairauskertomuksen ja laboratoriotulosten tietoihin. Hän on avainasemassa, kun lääkehoitoa arvioidaan osana kokonaisvaltaista geriatrista arviota. Arkityössä auttavat päätöksentukiohjelmat. Lääkityksen moniammatilliset arviot vievät aikaa. Ne kannattaa kohdistaa potilaille, jotka hyötyvät niistä. Moniammatillisuudesta on hyötyä ajantasaisen lääkityslistan ylläpidossa.

see all

Series: Lääkärilehti
ISSN: 0039-5560
ISSN-E: 2489-7434
ISSN-L: 0039-5560
Volume: 77
Issue: 7-8
Pages: 307 - 310
Type of Publication: A2 Review article in a scientific journal
Field of Science: 3121 General medicine, internal medicine and other clinical medicine
317 Pharmacy
Subjects:
Copyright information: © Lääkärilehti 2022.