University of Oulu

Bergström, T., Hulkko, A., Hartikainen, S., Koponen, H., Lieslehto, J., Jääskeläinen, E., & Isohanni, M. (2022) Psykoosilääkehoidon ohjaus voi tehostaa skitsofrenian hoitoa. Duodecim 138(9), s.787-793. https://www.duodecimlehti.fi/xmedia/duo/duo16810.pdf

Psykoosilääkehoidon ohjaus voi tehostaa skitsofrenian hoitoa

Saved in:
Author: Bergström, Tomi1,2; Hulkko, Anja3; Hartikainen, Sirpa4;
Organizations: 1Psykiatrian tulosalue, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri
2Psykologian laitos, Jyväskylän yliopisto
3Mielialahäiriöpalvelut, Helsingin kaupunki
4Farmasian laitos, terveystieteiden tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto
5Helsingin yliopisto ja Helsingin yliopistollinen sairaala, psykiatria
6Niuvanniemen sairaala
7Elinikäisen terveyden tutkimusyksikkö, Oulun yliopisto Psykiatrian klinikka, OYS ja MRC Oulu, OYS ja Oulun yliopisto
8Elinikäisen terveyden tutkimusyksikkö, Oulun yliopisto
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe202301265984
Language: Finnish
Published: Suomalainen lääkäriseura Duodecim, 2022
Publish Date: 2023-05-06
Description:

Tiivistelmä

Psykoosilääkkeet lievittävät skitsofrenian psykoosioireita ja vähentävät relapsiriskiä. Psykoosilääkityksen pitkäaikaiskäytön hyöty-haittasuhde skitsofrenian hoidossa on osin tuntematon. Etenkin suurten psykoosilääkeannosten pitkäaikaiskäyttö voi altistaa metabolisille, neurologisille, kognitiivisille ja psykologisille haitoille. Psykoosilääkehoidon haittoja voidaan minimoida systemaattisella lääkehoidon ohjauksella, jossa lääkehoito suunnitellaan ja toteutetaan moniammatillisessa yhteistyössä potilaan ja hänen läheistensä kanssa. Lääkehoidon ohjaus voi auttaa käyttämään pienintä vaikuttavaa hoitoannosta sekä parantaa hoitoon sitoutumista ja hoidon tuloksellisuutta. Skitsofrenian psykoosilääkehoidon ohjauskäytäntöjen toteutus edellyttää eri ammattiryhmien kouluttamista, psykoosilääkehoidosta vastaavaa tiimiä ja organisaatiorajat ylittävää moniammatillista työpari- ja verkostotyötä.
see all

Series: Duodecim. Lääketieteellinen aikakauskirja
ISSN: 0012-7183
ISSN-E: 2242-3281
ISSN-L: 0012-7183
Volume: 138
Issue: 9
Pages: 787 - 793
Type of Publication: A2 Review article in a scientific journal
Field of Science: 3124 Neurology and psychiatry
317 Pharmacy
Subjects:
Copyright information: © 2022 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.