University of Oulu

Peltola, M., Suorsa, T., & Silvonen, J. (2022). ”Opinnot ikään kuin leijuvat olohuoneessamme”: Etäopiskelijan arki oppimisen ja kehityksen ympäristönä ja neuvottelun paikkana. Aikuiskasvatus, 42(3), 184–197. https://doi.org/10.33336/aik.122021

”Opinnot ikään kuin leijuvat olohuoneessamme” : etäopiskelijan arki oppimisen ja kehityksen ympäristönä ja neuvottelun paikkana

Saved in:
Author: Peltola, Maria1; Suorsa, Teemu1; Silvonen, Jussi2
Organizations: 1Oulun yliopisto
2Itä-Suomen yliopisto
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe202301306499
Language: Finnish
Published: Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura, 2022
Publish Date: 2023-01-30
Description:

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan aikuisen etäopiskelijan arkea jatkuvan ja monimuotoistuvan oppimisen kontekstissa. Arki olosuhteineen, osallisuuksineen ja merkitysrakenteineen muodostaa etänä opiskelevan varsinaisen oppimisympäristön. Kehitys ja oppiminen tarkoittavat koko ihminen–ympäristöjärjestelmän muutosta ja uudelleenorganisoitumista, joka etenee arjen neuvottelujen kautta. Neuvottelut viittaavat toimijuuteen ja ovat osa toimijan suhteutumista ympäröiviin oloihin, toimintamahdollisuuksiin ja rajoituksiin. Toimijuudella on kaksi puolta: olosuhteiden ylläpitäminen ja muuttaminen. Tutkimusaineiston muodostavat 39 yliopisto-opiskelijan omat arjen kuvaukset kodin oppimisympäristössä. Tutkimusprosessissa ja aineiston analyysissa hyödynsimme subjektitieteen ymmärrystä arkielämästä ja osallisuudesta. Etänä opiskelevan aikuisen arjen neuvottelun paikkoja olivat 1) osallisuuksien limittyminen, 2) siirtymien muutos ja 3) ympäröivien mahdollisuuksien ja joustavuuden paradoksi. Lisäksi tunnistimme neljä tapaa suhteutua ympäröiviin toimintamahdollisuuksiin: 1) tasapainoilu, 2) ajelehtiminen, 3) lamaannus ja 4) uudelleenmäärittely.

see all

Series: Aikuiskasvatus
ISSN: 0358-6197
ISSN-E: 2490-0427
ISSN-L: 0358-6197
Volume: 42
Issue: 3
Pages: 184 - 197
DOI: 10.33336/aik.122021
OADOI: https://oadoi.org/10.33336/aik.122021
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 516 Educational sciences
Subjects:
Funding: Tutkimuksen raportointivaihe on saanut tukea Työsuojelurahastolta
Copyright information: © 2022 kirjoittajat. Tämä työ on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen Julkinen -lisenssillä.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/