University of Oulu

Kuivila, H., Puurunen, H., Kääriäinen, M., Mikkonen, K. & Juntunen, J. (2022) Suuhygienisti liikkuvassa yksikössä. Suomen hammalääkärilehti 29(11), 32-38.

Suuhygienisti liikkuvassa yksikössä

Saved in:
Author: Kuivila, Heli1; Puurunen, Hanna1; Kääriäinen, Maria1,2;
Organizations: 1Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö, Oulun yliopisto
2MRC, Oulun yliopistollinen sairaala ja Oulun yliopisto
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3.7 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2023020826378
Language: Finnish
Published: Suomen Hammaslääkäriliitto, 2022
Publish Date: 2023-02-08
Description:

Tiivistelmä

Lähtökohdat: Tulevaisuudessa liikkuvien palveluiden toteuttaminen edellyttää liikkuvassa yksikössä tarvittavan osaamisen tarkempaa määrittelyä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaista osaamista suuhygienistit kokevat tarvitsevansa liikkuvassa hammashoitoyksikössä.

Menetelmät: Tutkimusaineisto kerättiin teemahaastattelemalla eri kuntien ja yksityisten toimijoiden palveluksessa toimivia suuhygienistejä (N=9). Aineisto analysoitiin laadullisella sisällönanalyysillä.

Tulokset: Suuhygienistien työssä tarvittavaa osaamista kuvaavia tekijöitä olivat hammashoitotyön osaaminen, jatkuva ammatillinen kehittyminen, yhteistyöosaaminen sekä johtamis- ja yrittäjyysosaaminen. Suuhygienistien osaamisen kehittämiseen vaikuttavia tekijöitä olivat toimintaympäristö sekä työyhteisön osaamisen kehittäminen ja jatkuva oppiminen.

Johtopäätökset: Suuhygienistien osaamisen systemaattiseen määrittelyyn sekä osaamisen arviointiin ja kehittämiseen tulisi kiinnittää huomiota myös jatkossa sekä arvioida koulutuksen tuottaman osaamisen vastaavuutta työelämän tarpeisiin.

see all

Series: Suomen hammaslääkärilehti
ISSN: 0355-4090
ISSN-E: 2489-5008
ISSN-L: 0355-4090
Volume: 29
Issue: 11
Pages: 32 - 38
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 316 Nursing
313 Dentistry
Subjects:
Copyright information: © Suomen Hammaslääkärilehti 2022. Rinnakkaistallennettu kustantajan luvalla.