University of Oulu

Riikka Vehkalahti, Outi Kajula, Ulla Puistola ja Outi Kuismin (2022) Pohjoissuomalaisten BRCA1/2-alttiusmutaation kantajanaisten syöpäseulonta : takautuva seurantatutkimus vuosilta 1992–2016. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 2022; 138(1) :75-83

Pohjoissuomalaisten BRCA1/2-alttiusmutaation kantajanaisten syöpäseulonta : takautuva seurantatutkimus vuosilta 1992–2016

Saved in:
Author: Vehkalahti, Riikka1,2; Kajula, Outi3,4; Puistola, Ulla2;
Organizations: 1Perinnöllisyyslääketieteen klinikka, OYS
2PEDEGO-tutkimusyksikkö, Oulun yliopisto
3Tampereen ammattikorkeakoulu
4Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö, Oulun yliopisto
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2023021427193
Language: Finnish
Published: Suomalainen lääkäriseura Duodecim, 2022
Publish Date: 2023-02-14
Description:

Tiivistelmä

JOHDANTO: Oulun yliopistollisen sairaalan perinnöllisyyspoliklinikan ja gynekologisen onkologian yhteisprojektina on ollut 1990-luvulta lähtien tavoittaa perinnöllistä rinta- ja munasarjasyöpäalttiutta kantavia sukuja. Selvitimme BRCA1/2-alttiusmutaation toteamisen jälkeen kantajanaisten seurantatapahtumat.

MENETELMÄT: Tutkimme vuosina 1992–2016 alttiusmutaatiovastauksen saaneiden naisten mutaatiokirjoa, syöpäsairastavuutta, seurantaa ja riskiä pienentäviä toimenpiteitä Pohjois-Suomessa. Tarkemmat tiedot hankittiin henkilöistä, jotka eivät olleet sairastaneet rinta- tai munasarjasyöpää ennen mutaatiovastausta. Tutkimus toteutettiin takautuvana rekisteritutkimuksena, jonka aineisto kerättiin sairauskertomuksista.

TULOKSET: BRCA1-mutaatio oli 63 naisella (54 %) ja BRCA2-mutaatio 54:llä (46 %). Tarkemmin tarkastelluista henkilöistä valtaosa osallistui seurantatutkimuksiin. Mutaatiovastauksen jälkeen kuudella todettiin rintasyöpä ja kahdella munasarjasyöpä. Riskiä pienentävä munasarjojen poistoleikkaus oli mastektomiaa suositumpi.

PÄÄTELMÄT: Tutkimus on ensimmäinen pohjoissuomalaisia BRCA1/2-sukuja kartoittava julkaisu. Suurin osa alttiusmutaatioista oli perustajamutaatioita. Seurantojen toteutuminen vaihteli paljon, mutta on sittemmin yhtenäistynyt kansallisten suositusten ansiosta.

see all

Series: Duodecim. Lääketieteellinen aikakauskirja
ISSN: 0012-7183
ISSN-E: 2242-3281
ISSN-L: 0012-7183
Volume: 138
Issue: 1
Pages: 75 - 83
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 3122 Cancers
Subjects:
Copyright information: © 2022 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.