University of Oulu

Ilari Kuitunen, Terhi Tapiainen, Ville Peltola ja Marjo Renko (2022) Lasten tavallisten infektioiden mikrobilääkehoidon kesto - hoidammeko liian pitkään? Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 2022; 138 (15): 1325-31

Lasten tavallisten infektioiden mikrobilääkehoidon kesto : hoidammeko liian pitkään?

Saved in:
Author: Kuitunen, Ilari1,2; Tapiainen, Terhi3,4; Peltola, Ville5,6;
Organizations: 1Itä-Suomen yliopisto
2Lastentautien yksikkö, Mikkelin keskussairaala
3Oulun yliopisto
4Lapset ja nuoret, Oulun yliopistollinen sairaala
5Turun yliopisto
6Lasten ja nuorten klinikka, Turun yliopistollinen keskussairaala
7Lasten ja nuorten klinikka, Kuopion yliopistollinen sairaala
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2023021427194
Language: Finnish
Published: Suomalainen lääkäriseura Duodecim, 2022
Publish Date: 2023-02-14
Description:

Tiivistelmä

Lasten mikrobilääkkeiden kulutus on vähentynyt kymmenen viime vuoden aikana Suomessa ja muualla Euroopassa, mutta edelleen jopa 40 % alle 15-vuotiaista saa vuosittain ainakin yhden mikrobilääkehoidon. Näyttö lasten mikrobilääkehoitojen optimaalisista pituuksista on puutteellista, ja hoitosuositusten sisältö vaihtelee kansainvälisesti. Lasten mikrobilääkehoitojen kokonaiskuormaa voitaisiin vähentää käyttämällä lyhintä suositeltua kuurin pituutta.

see all

Series: Duodecim. Lääketieteellinen aikakauskirja
ISSN: 0012-7183
ISSN-E: 2242-3281
ISSN-L: 0012-7183
Volume: 138
Issue: 15
Pages: 1325 - 1331
Type of Publication: A2 Review article in a scientific journal
Field of Science: 3123 Gynaecology and paediatrics
Subjects:
Copyright information: © 2022 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.