University of Oulu

Vastimo, M. (2022). Itsesäätelytaidot ja kiinnittyminen opettajaopintojen käsityössä. Ainedidaktiikka, 6(2), 24–51. https://doi.org/10.23988/ad.100642

Itsesäätelytaidot ja kiinnittyminen opettajaopintojen käsityössä

Saved in:
Author: Vastimo, Minna1
Organizations: 1Kasvatustieteiden tiedekunta, Oulun yliopisto
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2023021527284
Language: Finnish
Published: Suomen ainedidaktinen tutkimusseura, 2022
Publish Date: 2023-02-15
Description:

Abstrakti

Oppimisen itsesäätelyn taidoilla on todettu olevan yhteys akateemisissa opinnoissa menestymiseen. Tämä käsityöopintojen aikana toteutettu kvantitatiivinen tutkimus käsittelee Oulun yliopiston luokanopettajaopiskelijoiden (N = 156) oppimisen itsesäätelytaitoja käsityöopintojen alkuvaiheessa. Tutkimusaineisto kerättiin Motivated Strategies for Learning Questionnaire -kyselyn (MSLQ; Pintrich, Smith & Garcia, 1993) avulla. Tutkimuksen mukaan opiskelijoiden itsesäätelytaidot eri oppimisstrategioiden käytössä olivat hyvällä tasolla, mikä ilmeni erityisesti ponnisteluiden säätelyssä ja avun hakemisessa. Opiskelijat, joilla oli hyvät oppimisen itsesäätelyn taidot, raportoivat myös korkeampaa kognitiivista kiinnittymistä käsityöopintoihin. Opintojaksolla suoriutumisella ja oppimisen itsesäätelytaidoilla oli yhteys myös opettajaopiskelijoiden käsityöharrastuneisuuden kanssa.

see all

Series: Ainedidaktiikka
ISSN: 2489-5636
ISSN-E: 2489-5636
ISSN-L: 2489-5636
Volume: 6
Issue: 2
Pages: 24 - 51
DOI: 10.23988/ad.100642
OADOI: https://oadoi.org/10.23988/ad.100642
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 516 Educational sciences
Subjects:
Copyright information: © 2022 Ainedidaktiikka. Tämä työ on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen Julkinen -lisenssillä.
  https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/