University of Oulu

Hanna Ronkainen, Pekka Kerimaa, Juha Näpänkangas, Jani Kuisma ja Lauri Laru (2022) Pieni munuaiskasvain eri erikoisalojen yhteisenä haasteena. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 2022; 138 (17): 1545-52

Pieni munuaiskasvain eri erikoisalojen yhteisenä haasteena

Saved in:
Author: Ronkainen, Hanna1; Kerimaa, Pekka2; Näpänkangas, Juha3;
Organizations: 1OYS Vatsakeskus, urologia
2OYS Diagnostiikan osaamiskeskus, Kuvantamisen palvelualue
3OYS Diagnostiikan osaamiskeskus, Patologian palvelualue
Format: article
Version: published version
Access: embargoed
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2023021527290
Language: Finnish
Published: Suomalainen lääkäriseura Duodecim, 2022
Publish Date: 2023-09-08
Description:

Tiivistelmä

Pienellä munuaiskasvaimella tarkoitetaan alle neljän senttimetrin kokoista kasvainta, joka todetaan yleensä vatsan alueen kuvauksessa sattumalöydöksenä. Pienet munuaismuutokset muodostavat haasteen niin hoitavalle lääkärille, radiologille kuin patologillekin. Kuvantamistutkimuksilla tai aina edes kasvaimesta otetulla neulanäytteellä ei voida varmasti erottaa hyvänlaatuisia kasvaimia pahanlaatuisista. Diagnostiikan epävarmuus johtaa toistuviin kuvantamistutkimuksiin ja turhiin toimenpiteisiin, aiheuttaa potilaassa ja lääkärissä huolta sekä lisää terveydenhuollon kustannuksia. Hoitavan lääkärin tehtävänä on arvioida, onko löydös potilaan kannalta kliinisesti merkittävä ja vaatiiko se seurantaa tai hoitoa. Iäkkäiden ja monisairaiden osalta on tärkeää tunnistaa, milloin potilas ei hyödy pienen munuaiskasvaimen aktiivisesta seurannasta tai hoidosta.

see all

Series: Duodecim. Lääketieteellinen aikakauskirja
ISSN: 0012-7183
ISSN-E: 2242-3281
ISSN-L: 0012-7183
Volume: 138
Issue: 17
Pages: 1545 - 1552
Type of Publication: A2 Review article in a scientific journal
Field of Science: 3122 Cancers
Subjects:
Copyright information: © 2022 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.