University of Oulu

Roivainen, P, Kääräinen, M, Ehrola A, Ala-Kokko T, Hoikka, M. 2022. Ensihoidon kiireettömien tehtävien siirto puhelimessa tehtävään hoidon tarpeen arviointiin : kuvaus resurssien käytöstä ja kustannusten jakaantumisesta. Tutkiva Hoitotyö 19(3) 3-10.

Ensihoidon kiireettömien tehtävien siirto puhelimessa tehtävään hoidon tarpeen arviointiin : kuvaus resurssien käytöstä ja kustannusten jakaantumisesta

Saved in:
Author: Roivainen, Petri1,2; Kääriäinen, Maria3; Ehrola, Ari4;
Organizations: 1Oulun ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan yksikkö
2Oulun yliopisto, Lääketieteen tekniikan ja terveystieteiden tutkimusyksikkö
3Lääketieteen tekniikan ja terveystieteiden tutkimusyksikkö, Oulun yliopisto, MRC Oulu, Oulun yliopistollinen sairaala
4Oulun yliopistollinen sairaala, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
5Kirurgian, anestesiologian ja tehohoidon tutkimusyksikkö, tehohoidon tutkimusryhmä, Tehohoitokeskus, Oulun yliopisto, Medical Research Center Oulu, Oulun yliopistollinen sairaala ja Oulun yliopisto
6Ensihoitopalvelu, Kainuun sote
7Kirurgian, anestesiologian ja tehohoidon tutkimusyksikkö, tehohoidon tutkimusryhmä, Tehohoidon toimialue, Medical Research Center Oulu, Oulun yliopistollinen sairaala ja Oulun yliopisto
Format: article
Version: published version
Access: embargoed
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2023021527320
Language: Finnish
Published: Fioca, 2022
Publish Date: 2023-11-09
Description:

Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoitus: Kuvata sairaanhoitajan puhelimessa toteuttaman hoidon tarpeen arvioinnin (PHTA) resurssien käyttöä ja kustannuksia ja verrata niitä ensihoidon resurssien käyttöön ja kustannuksiin.

Aineisto ja menetelmät: Ensihoidon kiireettömien tehtävien määrät ja kestot kerättiin ensihoidon tietojärjestelmistä. Ensihoidon ja PHTA:n kustannukset kerättiin talousarvioista vuodelta 2018 Kainuussa ja Oulussa. Aineistosta laskettiin teoreettiset ensihoidon ja PHTA:n vuosikustannukset ja resurssien käyttö Kainuussa. Laskelmien avulla mallinnettiin Ouluun vastaavat kustannukset sekä teoreettiset säästöt.

Tulokset: Vuonna 2018 Kainuussa ensihoidon kiireettömiä tehtäviä oli 5295 ja Oulussa 8598. Laskennallinen kiireettömän ensihoitotehtävän hinta oli Kainuussa 172,80€ ja Oulussa 102,70€, sekä yhden tehtävän käsittelyn hinta PHTA:lla hinta oli 7€. Ensihoitopalveluun integroidun PHTA:n tuomat teoreettiset säästöt ovat Oulussa ja Kainuussa 258 199–294 912€/vuosi. Henkilöstöresurssitarpeen väheneminen on yli 5000 tuntia vuodessa.

Päätelmät: PHTA:n integroiminen ensihoitopalveluun voi tuottaa säästöjä ja hillitä ensihoidon tehtävämäärien nousua. Vapautuvat ensihoidon resurssit voitaisiin kohdentaa kiireellisten potilaiden hoitoon. PHTA:n käyttöönotto olisi mahdollista nykyisillä palvelurakenteilla.

see all

Series: Tutkiva hoitotyö
ISSN: 1459-4846
ISSN-E: 2489-8775
ISSN-L: 1459-4846
Volume: 20
Issue: 3
Pages: 3 - 10
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 316 Nursing
Subjects:
Copyright information: © 2022 Tutkiva Hoitotyö.