University of Oulu

Lasse Pakanen ja Paula Kuvaja (2022) Hoidosta hautaan : lääketieteellisen hoidon aiheuttamat kuolemat ja niiden tutkinta. Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 2022; 138 (21): 1905-1911.

Hoidosta hautaan : lääketieteellisen hoidon aiheuttamat kuolemat ja niiden tutkinta

Saved in:
Author: Pakanen, Lasse1,2; Kuvaja, Paula1
Organizations: 1Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, oikeuslääkintä, Oulu
2Oulun yliopisto, Medical Research Center Oulu, sisätautien tutkimusyksikkö, oikeuslääketiede
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2023030930742
Language: Finnish
Published: Suomalainen lääkäriseura Duodecim, 2022
Publish Date: 2023-11-02
Description:

Tiivistelmä

Hoitokuolemalla tarkoitetaan kuolemaa, johon johtanut tapahtumaketju on alkanut lääketieteellisestä hoidosta. Potilasturvallisuuden kannalta kuolema on vakavin haittatapahtuma. Hoitokuolemien määristä ei ole olemassa tarkkoja tilastotietoja, mihin vaikuttaa muun muassa määritelmien vaihtelevuus. Suomessa epäily hoitokuolemasta edellyttää oikeuslääketieteellistä kuolemansyynselvitystä, minkä lisäksi tutkinta jakaantuu eri viranomaisille valvonta-, oikeus- ja vahinkoprosesseihin. Oikeuslääketieteellisen ruumiinavausaineiston ja kuolintodistusten perusteella hoidon osuutta kuolemassa epäillään usein, mutta hoitokuolemaksi luokiteltuja tapauksia on suhteellisen vähän. Suurin osa niistä liittyy lääkehoitoon ja suuririskisiksi tiedettyihin toimenpiteisiin. Varsinaisten hoitovirheiden aiheuttamat kuolemat ovat todellisuudessa todennäköisesti aiempaa arvioitua harvinaisempia. Hoitokuolemaepäilyjen oikeuslääketieteellinen selvittäminen on tärkeää, jotta voidaan edistää potilasturvallisuutta sekä varmistaa vainajien, omaisten ja hoitohenkilökunnan oikeusturvan toteutuminen.

see all

Series: Duodecim. Lääketieteellinen aikakauskirja
ISSN: 0012-7183
ISSN-E: 2242-3281
ISSN-L: 0012-7183
Volume: 138
Issue: 21
Pages: 1905 - 1911
Type of Publication: A2 Review article in a scientific journal
Field of Science: 3121 General medicine, internal medicine and other clinical medicine
319 Forensic science and other medical sciences
Subjects:
Copyright information: © 2022 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.