University of Oulu

Juutinen, M. (2022). Itäisten saamelaiskielten helmeä merkitsevien sanojen alkuperäkysymys. Teoksessa J. Bradley (toim.), Tonavan Laakso: Eine Festschrift für Johanna Laakso (s. 214-229). Praesens Verlag.

Itäisten saamelaiskielten helmeä merkitsevien sanojen alkuperäkysymys

Saved in:
Author: Juutinen, Markus
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2023030930771
Language: Finnish
Published: Praesens Verlag, 2022
Publish Date: 2023-03-09
Description:

Johdanto

Jo varhain luonnonhelmet sekä niitä mukailevat lasiset ja posliiniset helmet olivat haluttua kauppatavaraa niiden harvinaisuuden ja kauneuden takia. Helmiä käytettiin esimerkiksi vaatteiden koristeluun sekä koruihin. Helmikaupan kauppareitit olivat usein tuhansia kilometrejä pitkiä, mistä todistavat Alaskasta löytyneet 1400-luvulla Venetsiassa valmistetut lasihelmet (Lunz & Mils 2021) sekä Tanskasta löydetyt myöhäispronssikautiset lasihelmet, jotka oli valmistettu Egyptissä ja Mesopotamiassa (Varberg, Gratuze & Kaul 2014). Sen lisäksi että Euroopan pohjoisosiin kaupattiin lasisia helmiä myös Suomessa (esim. Vesterinen 1983) ja sen lähialueilla (esim. Strack 2015) pyydettiin helmiä, joita myytiin etelään.

Ennen kuin raakut eli jokihelmisimpukat uhanalaistuivat, myös Pohjois-Lapissa sijaitsi useita hyviä helmijokia, esim. Kaarasjoki, Inarijoki, Näätämöjoki, Uutuanjoki sekä Luttojoki. Erityisesti kolttasaamelaisilta mutta vähemmässä määrin myös inarinsaamelaisilta on säilynyt tietoa helmenpyynnistä. Osa Suonikylän kolttasaamelaisista pyysi helmiä vielä 1900-luvun alussa. Helmenpyynti oli kaikille sitä harjoittaneille saamelaisille vain sivuelinkeino, jota harjoitettiin pääelinkeinojen kuten poronhoidon ja kalastuksen salliessa. Varhaisimmat kirjalliset maininnat Pohjois-Lapin helmenpyynnistä sijoittuvat 1600-luvun alkuun ja koskevat verotusta. Verottajan lisäksi oman osansa Lapin helmisaaliista veivät suomalaiset, venäläiset sekä erityisesti karjalaiset helmenpyytäjät, jotka pyrkivät säännöllisesti saamelaisten alueille hyvien helmisaaliiden toivossa. Tästä huolimatta saamelaisten ja karjalaisten välillä oli ilmeisesti myös jonkintasoista yhteistyötä helmien pyynnissä, mihin viittaa se, että ainakin kolttasaamelaiset oppivat karjalaisilta uutta helmenpyyntiteknologiaa, kuten haavin ja lautan käytön. (T. I. Itkonen 1948: I, 588–589.) Vaikka saamelaisten helmenpyynnistä ei ole säilynyt kirjallisia dokumentteja keskiaikaa varhaisemmalta ajalta, varhaisesta helmenpyynnistä saattaa kuitenkin kieliä turjansaamea lukuun ottamatta kaikissa saamelaiskielissä esiintyvä simpukkaa merkitsevä sana, esim. koltansaamen skälǯǯ < *skālčō, joka on lainattu kantaskandinaavin sanasta *skaljō id. (Aikio 2012: 77–79).

Kolttasaamelaiset ovat saamelaisten joukossa tunnettuja helmikirjailluista käsitöistänsä, kuten vöistä, laukuista sekä päähineistä. Käsitöissä ei kuitenkaan ole käytetty luonnonhelmiä, vaan pyydetyt helmet joko myytiin kauppiaille tai lahjoitettiin Petsamon luostarille. Tämä on ymmärrettävää, sillä hyvälaatuiset luonnonhelmet ovat erittäin arvokkaita ja helmistä saatuja varoja voitiin käyttää käyttöesineiden sekä ruoka-aineiden, kuten jauhojen ostamiseen. Tiedetään kuitenkin, että joskus huonompilaatuisia helmiä, joilla ei ollut myyntiarvoa, vietiin ulkopuolisille korusepille, jotka istuttivat niitä sormuksiin. Kolttasaamelaiset käyttivät ja käyttävät yhä käsitöissä luonnonhelmien sijaan ostettuja helmiä, jotka valmistettiin ennen lasista tai posliinista ja nykyisin muovista. (T. I. Itkonen 1948: I, 361, 365, 368, 507, 533; Keltikangas 1977: 86–87, 93–94; Storå 1993: 281; Veersalu 2006a: 54–55; Veersalu 2006b: 63–65).

Tässä artikkelissa tarkastelen itäisissä saamelaiskielissä tavattavia ’luonnonhelmeä’ sekä ’lasista tai posliinista helmeä’ merkitsevien sanojen alkuperää. Pyrin selvittämään sanojen äänteellisten seikkojen avulla, mistä lainalähteestä helmeä merkitseviä sanoja on lainattu itäisiin saamelaiskieliin.

see all

Series: Central European Uralic studies
ISBN: 978-3-7069-1159-7
Issue: 2
Pages: 214 - 229
DOI: 10.23783/9783706911597
OADOI: https://oadoi.org/10.23783/9783706911597
Host publication: Tonavan Laakso : eine Festschrift für Johanna Laakso
Host publication editor: Bradley, Jeremy
Type of Publication: A3 Book chapter
Field of Science: 6121 Languages
Subjects:
Copyright information: © 2022 Praesens Verlag. Julkaistu tässä arkistossa kustantajan luvalla.