University of Oulu

Uusitupa, Matti; Saaristo, Timo; Rintamäki, Reeta; Pölönen, Auli; Valtanen, Mikko; Rautio, Nina; Risku, Sari; Länsipuro, Liisa; Hirsso, Päivi; Ahtiainen, Petteri; Saltevo, Juha; Keinänen-Kiukaanniemi, Sirkka; Moilanen, Leena; Lindström, Jaana; Peltonen, Markku; Oksa, Heikki & Tuomilehto, Jaakko (2023). Diabeteksen kansallisen ehkäisyhankkeen pitkäaikaiset vaikutukset ja merkitys. Diabetes ja lääkäri 52(1), 9-16. https://www.diabetes.fi/files/22435/Diabetes_ja_laakari_-lehti_12023.pdf

Diabeteksen kansallisen ehkäisyhankkeen pitkäaikaiset vaikutukset ja merkitys

Saved in:
Author: Uusitupa, Matti1; Saaristo, Timo2; Rintamäki, Reeta3;
Organizations: 1Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö, lääketieteen laitos, terveystieteiden tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus
2Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
3Endokrinologian ja kliinisen ravitsemuksen pkl, Kuopion yliopistollinen sairaala
4Tampereen yliopistollinen sairaala
5Väestönterveysyksikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki
6Elinikäisen terveyden tutkimuksenyksikkö, Lääketieteellinen tiedekunta, Oulun yliopisto
7Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
8Kehittämisyksikkö Aksila, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
9Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
10Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
11Elinikäisen terveyden tutkimusyksikkö, Oulun yliopisto
12Peruspalvelukuntayhtymä Selänne, Pyhäjärvi
13Endokrinologian ja kliinisen ravitsemuksen poliklinikka, Kuopion yliopistollinen sairaala
14Helsingin yliopisto, Helsinki
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2023031632128
Language: Finnish
Published: Suomen diabetesliitto, 2023
Publish Date: 2023-03-16
Description:

Tiivistelmä

Tyypin 2 diabeteksen ilmaantuvuus perustuen erityiskorvattavien lääkkeiden käyttöön on laskenut Suomessa koko 2010-luvun, mutta D2D-alueen sairaanhoitopiirien väliset erot ovat säilyneet. Kolmasosa D2D-hankkeessa vuosina 2003–2007 tunnistetuista suuren sairastumisriskin henkilöistä osallistui tarjottuun hoito- ja seurantaohjelmaan. Perusterveydenhuollossa ja myös työterveyshuollossa on herätty torjumaan diabetesta. Väestön diabetestietoisuus on lisääntynyt koko maassa DEHKO-ohjelman, D2D-hankkeen ja FINDRISC-diabeteksen riskitestin laajan käytön myötä. Tuloksellinen tyypin 2 diabeteksen ehkäisy edellyttää sekä korkean riskin että väestötason strategiaan perustuvia toimia ja monialaista yhteistyötä terveyttä edistävien elintapojen edistämiseksi ja omaksumiseksi.

see all

Series: Diabetes ja lääkäri
ISSN: 1455-7827
ISSN-E: 2242-3036
ISSN-L: 1455-7827
Volume: 52
Issue: 1
Pages: 9 - 16
Type of Publication: D1 Article in a trade journal
Field of Science: 3142 Public health care science, environmental and occupational health
Subjects:
Copyright information: © 2023 Diabetesliitto.