University of Oulu

Anttiroiko, N., Groesz, F. J., Ikäheimo, J., Kelloniemi, A., Rostad, S., & Seitsonen, O. (2022). Pesiöjärvi opettaa – tervahautoja tunnistavaa tekoälyä kehittämässä. Muinaistutkija (4), 2-20.

Pesiöjärvi opettaa : tervahautoja tunnistavaa tekoälyä kehittämässä

Saved in:
Author: Anttiroiko, Niko1; Groesz, Floris Jan2; Ikäheimo, Janne3;
Organizations: 1Museovirasto
2Field
3Oulun yliopisto, arkeologia
Format: article
Version: accepted version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.9 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2023031732182
Language: Finnish
Published: Suomen arkeologinen seura, 2022
Publish Date: 2023-03-17
Description:

Tiivistelmä

Maanmittauslaitoksen uusi, vuodesta 2020 alkaen julkaisema tarkempi 5p-laserkeilausaineisto on avannut uusia mahdollisuuksia arkeologisten kohteiden paikantamiseen tekoälymenetelmiä hyväksikäyttäen. Artikkelissa esitellään Museoviraston ja Oulun yliopiston LIDARK-hankkeen kehittelemiä uusia lähestymistapoja ilmalaserkeilausaineistojen algoritmipohjaiseen käsittelyyn. Hankkeen tavoitteena on kehittää ja pilotoida arkeologisten kohteiden puoliautomaattista tunnistusta laserkeilausaineistosta. Tässä artikkelissa avataan yleisesti tekoälyyn ja koneoppimiseen perustuvien tunnistusalgoritmien toimintaa ja soveltuvuutta arkeologiassa, sekä käsitellään esimerkkitapauksena tervahautojen ja hiilimiilujen tunnistamista lähes 8000 km² kattavalla alueella Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa.

see all

Abstrakt

Lantmäteriverkets nya nogrannare laserskanningsdata har öppnat nya möjligheter för arkeologer att till exempel lokalisera objekten med artificiell intelligens. Artikeln presenterar nya metoder för algoritmbaserad bearbetning av data från flygburen laserskanning utvecklats av Museiverkets och Uleåborgs universitets LIDARK-projekt. Pilotprojektets syfte är att utveckla metoder för halvautomatisk identifiering av arkeologiska objekt från laserskanningsdata. Funktion och tillämplighet av sådana igenkänningsalgoritmer inom arkeologi diskuteras här på allmänt sätt. Som exempel diskuteras igenkänning av tjärdalar och kolmilor på områden som sträcker sig nästan 8000 km² i Norra Osterbotten och Kajanaland.

see all

Series: Muinaistutkija
ISSN: 0781-6790
ISSN-E: 2489-785X
ISSN-L: 0781-6790
Issue: 4
Pages: 2 - 20
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 615 History and archaeology
Subjects:
AI
Funding: Artikkeli on laadittu Museoviraston koordinoimassa ja Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamassa "Arkeologisten kohteiden tunnistaminen laserkeilausdatasta (LIDARK)” -hankkeessa (päätös VN/22710/2020-MMM-3).
Copyright information: © 2022. Kirjoittajat ja Muinaistutkija. Julkaistu tässä arkistossa edellä mainittujen luvalla.