University of Oulu

Sonny, S., Tikkanen, E., Kilpeläinen, P., Koukkari, O.-P., & Virtanen, V. (2023). Koronapotilaiden vasta-ainevasteen ja rokotusten vaikutusten seurannasta tietoa tuleviin pandemioihin. Kliinlab, 40(1), 32-36.

Koronapotilaiden vasta-ainevasteen ja rokotusten vaikutusten seurannasta tietoa tuleviin pandemioihin

Saved in:
Author: Sonny, Susanna1; Tikkanen, Elisa1; Kilpeläinen, Pekka1;
Organizations: 1Oulun yliopisto, Kajaanin yliopistokeskus, Mittaustekniikan yksikkö
2Kainuun sote
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2023032232767
Language: Finnish
Published: Suomen kliinisen kemian yhdistys, 2023
Publish Date: 2023-03-22
Description:

Yhteenveto

Kainuun sote kutsui kaikki 170 kainuulaista, jotka sairastivat koronan aikavälillä huhtikuu 2020 — huhtikuu 2021, antamaan kolme verinäytettä koronavirusvasta-aineiden mittaamista varten. Ensimmäinen näyte annettiin keskimäärin 4 kk taudin jälkeen, toinen 9 kk ja viimeinen näyte noin vuoden kuluttua sairastumisesta. SARS-CoV-2-virusta vastaan muodostuneiden vasta-aineiden tasot vaihtelivat erittäin paljon henkilöiden välillä. Kuudella potilaalla vasta-ainetaso oli alle positiivisen diagnoosin raja-arvon ensimmäisessä näytteessä. Jos potilasta ei rokotettu ennen seuraavan seeruminäytteen ottamista, SARS-CoV-2-vastaainetasot laskivat keskimäärin puoleen. Jos potilas oli rokotettu ennen seuraavaa näytteenottoa, SARS-CoV-2-vasta-aineiden määrä nousi keskimäärin kaksinkertaiseksi. Yhtä lukuun ottamatta kaikilla alussa vasta-aineiden suhteen positiivisiksi todetuilla potilailla oli vasta-aineita yli positiivisen tuloksen raja-arvon myös 12 kk infektion jälkeen. Terveillä henkilöillä rokotuksen aiheuttama vasta-ainevaste oli samanlainen kuin potilailla oli taudin aiheuttama, mutta kaikkein korkeimmat SARS-CoV-2-vasta-ainetasot puuttuivat kahden ensimmäisen rokotuksen jälkeen. Tulosten perusteella on ymmärrettävää, miksi rokotuksia on täytynyt uusia useampaan kertaan. Samoin tulokset näyttävät, että rokotus tehostaa myös taudin sairastaneiden immuunivastetta. Henkilöiden välillä hyvin paljon eroava vasta-ainevaste kertoo, että pelkän virusdiagnostiikkatestin kehittämisen lisäksi tulevissa pandemioissa on hyvä kehittää myös vasta-ainetestejä ja käyttää niitä seuraamaan sekä rokotteen tehoa, että yksittäisten henkilöiden vasta-ainevastetta.

see all

Series: Kliinlab
ISSN: 0782-1549
ISSN-E: 2670-3637
ISSN-L: 0782-1549
Volume: 40
Issue: 1
Pages: 32 - 36
Type of Publication: D1 Article in a trade journal
Field of Science: 116 Chemical sciences
1182 Biochemistry, cell and molecular biology
3121 General medicine, internal medicine and other clinical medicine
Subjects:
Copyright information: Julkaistu tässä arkistossa julkaisijan luvalla.