University of Oulu

Oksa N, Kerimaa H, Pölkki T. 2023. Hoitajien osaaminen aivojen sarjamagneettistimulaatiolla toteutettavassa kivunhoidossa. Tutkiva Hoitotyö 21(1), 3-11.

Hoitajien osaaminen aivojen sarjamagneettistimulaatiolla toteutettavassa kivunhoidossa

Saved in:
Author: Oksa, Noora1,2; Kerimaa, Heli1,3; Pölkki, Tarja1,3
Organizations: 1Lääketieteen tekniikan ja terveystieteiden tutkimusyksikkö, Oulun yliopisto
2Turun yliopistollinen keskussairaala
3Medical Research Center Oulu, Oulun yliopistollinen sairaala ja Oulun yliopisto
Format: article
Version: published version
Access: embargoed
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2023042538642
Language: Finnish
Published: Fioca, 2023
Publish Date: 2024-03-30
Description:

Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoitus: Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata hoitajien osaamista aivojen sarjamagneettistimulaatio (rTMS) -hoidolla toteutettavassa kivunhoidossa.

Aineisto ja menetelmät: Aineisto kerättiin helmi-maaliskuun 2022 aikana haastattelemalla kolmen suomalaisen yliopistollisen sairaalan kliinisen neurofysiologian laboratorio- ja sairaanhoitajia (n=13), jotka tekivät rTMS-hoitoja kipupotilaille. Aineisto analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysilla.

Tulokset: rTMS-hoidolla toteutettava kivunhoito edellyttää hoitajalta kliinistä osaamista, toiminta- ja päätöksenteko-osaamista, vuorovaikutusosaamista, lähitieteiden osaamista, eettistä osaamista sekä tieto- ja viestintäjärjestelmien osaamista.

Päätelmät: Kivunhoito rTMS-hoidolla edellyttää hoitajalta laajaalaista osaamista. Hoitajien osaaminen perustuu usein yksiköiden omaan perehdytykseen. Laadukkaan, turvallisen ja vaikuttavan hoidon mahdollistamiseksi rTMS-hoitoja tekevien hoitajien osaamista tulee kehittää ja ylläpitää kansallisen koulutuksen avulla. Koulutuksen suunnittelu edellyttää kuitenkin hoitajien työtehtävien yhtenäistämistä eri yksiöiden välillä.

see all

Series: Tutkiva hoitotyö
ISSN: 1459-4846
ISSN-E: 2489-8775
ISSN-L: 1459-4846
Volume: 21
Issue: 1
Pages: 3 - 11
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 316 Nursing
Subjects:
Copyright information: © 2023 Tutkiva Hoitotyö.