University of Oulu

Tennberg, M.; Emelyanova, A.; Eriksen, H.; Haapala, J.; Hannukkala, A.; Jaakkola, J. J. K.; Jouttijärvi, T.; Jylhä, K.; Kauppi, S.; Kietäväinen, A.; Korhonen, H.; Korhonen, M.; Luomaranta, A.; Magga, R.; Mettiäinen, I.; Näkkäläjärvi, K.; Pilli-Sihvola, K.; Rautio, A.; Silvo, K. (2017) Barentsin alue muuttuu : miten Suomi sopeutuu?. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja, - (31/2017), . http://tietokayttoon.fi/documents/10616/3866814/31_barentsin-alue-muuttuu-miten-suomi-sopeutuu-2-.pdf/cebfd69d-a0cb-4265-a983-e2f529c629d4?version=1.0

Barentsin alue muuttuu : miten Suomi sopeutuu?

Saved in:
Author: Tennberg, Monica; Emelyanova, Anastasia; Eriksen, Heidi;
Format: report
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 9.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2023042839397
Language: Finnish
Published: Valtioneuvoston kanslia, 2017
Publish Date: 2023-04-28
Description:

Tiivistelmä

Ympäristön, ilmaston ja yhteiskunnallisten muutosten yhteisvaikutukset ja niiden seuraukset leimaavat arktisen alueen kehitystä seuraavina vuosikymmeninä. Muutoksiin sopeutuminen vaatii varautumista alueen toimijoilta. Suomi osana euroarktista aluetta sopeutuu muutoksiin monin tavoin. Barentsin alue on erityinen arktinen alue: teollisesti ja infrastruktuuriltaan kehittynyt, suhteellisen tiheästi asuttu sekä monikulttuurinen verrattuna muihin arktisiin alueisiin.

Raportissamme tarkastelemme muutoksiin sopeutumista Suomen sopeutumiskyvyn ja hallinnan näkökulmista. Tavoitteena on tuottaa kokonaisvaltaista tietoa Barentsin alueen muutoksista, niiden vaikutuksista sekä pitkän aikavälin sopeutumisesta nimenomaan suomalaisesta näkökulmasta suomalaisille päättäjille. Näin voidaan tukea sopeutumista edistävää päätöksentekoa. Raportti sisältää myös suosituksia sopeutumisen edistämiseksi.

Raportti perustuu suomalaisten asiantuntijoiden tekemään työhön Arktisen neuvoston ja Arktisen alueen ympäristön tilaa arvioivan ohjelman (AMAP) arktisen alueen sopeutumisen vaihtoehtoja tarkastelevassa ”Adaptation Actions for a Changing Arctic” (AACA) -hankkeessa. Asiantuntijat ovat valmistelleet AACA-hankkeessa englanninkielisen Barentsin alueen muutoksia, niiden vaikutuksia ja sopeutumista koskevan osaraportin, joka julkaistaan vuonna 2017 (AMAP 2017).

see all

Series: Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja
ISSN: 2342-6799
ISSN-L: 2342-6799
Issue: 31
Type of Publication: D4 Published development or research report or study
Field of Science: 1172 Environmental sciences
3142 Public health care science, environmental and occupational health
Subjects:
Copyright information: © Kirjoittajat 2017.