University of Oulu

Näkkäläjärvi, K., Juntunen, S. & Jaakkola, Jouni J.K. (2020). SAAMI : saamelaisten sopeutuminen ilmastonmuutokseen -hankkeen tieteellinen loppuraportti. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2020:25. Helsinki: Valtioneuvoston kanslia.

SAAMI : saamelaisten sopeutuminen ilmastonmuutokseen -hankkeen tieteellinen loppuraportti

Saved in:
Author: Näkkäläjärvi, Klemetti1; Juntunen, Suvi1; Jaakkola, Jouni J.K.1
Organizations: 1Oulun yliopisto, Ympäristöterveyden ja keuhkosairauksien tutkimuskeskus
Format: report
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 18.8 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2023050239870
Language: Finnish
Published: Valtioneuvoston kanslia, 2020
Publish Date: 2023-05-02
Description:

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli tutkia ilmastonmuutoksen vaikutuksia saamelaiskulttuuriin ajanjaksolla 1960‐2018, etsiä keinoja siihen, miten porosaamelaiset sopeutuvat ilmastonmuutokseen ja millaisia toimenpiteitä se edellyttää. Hankkeen pääasiallisena aineistona ovat olleet antropologiset kenttätyöt ja kirjalliset lähteet. Hankkeessa tunnistettiin 10 erilaista saamelaista porontyömallia. Erilaiset mallit antavat erilaiset lähtökohdat ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Mallien moninaisuus voi lisääntyä tulevaisuudessa. Ilmastonmuutoksen ensimmäiset havainnot ovat 1960-luvulta. Muutokset ovat kiihtyneet 1990-luvun loppupuolelta lähtien. Tutkimuksessa on luokiteltu saamelaisten tekemät ilmastonmuutoksen suorat, epäsuorat ja välilliset havainnot ja verrattu niitä arktisten alkuperäiskansojen havaintoihin. Analyysi osoittaa, että ilmastonmuutos on vaikuttanut syvästi Suomen porosaamelaisten ja myös arktisten alkuperäiskansojen ympäristöön, elinkeinoihin ja kulttuuriin. Hankkeessa selvitettiin saamelaisten vaikutusmahdollisia ilmastopolitiikkaan. Ilmastopoliittisessa ohjelmatyössä saamelaisia koskevia tavoitteita on hyvin vähän. Hanke ehdottaa 14 toimenpide-ehdotusta koskien ilmastopolitiikkaa, tutkimusta ja seurantaa, saamelaisten edustuksellisia elimiä, koulutusta ja ilmastokestävyyttä. Hanke on tuottanut arvokasta ja uutta tietoa, jota voidaan hyödyntää viranomaistoiminnassa ja saamelaisyhteisössä. Hankkeella on Saamelaiskäräjien ja Kolttien kyläkokouksen vapaa, tietoon perustuva ennakkosuostumus.

see all

Series: Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja
ISSN: 2342-6799
ISSN-L: 2342-6799
ISBN Print: 978-952-287-930-1
Issue: 25
Type of Publication: D4 Published development or research report or study
Field of Science: 519 Social and economic geography
Subjects:
Copyright information: © 2020. Kirjoittajat ja Valtioneuvoston kanslia. Julkaistu tässä arkistossa edellä mainittujen luvalla.