University of Oulu

Ylimaula, S., & Toiviainen, H. (2022). Opinnollistaminen nuorten työpajan ekspansiivisena toimintakonseptina ja yhteistyöverkoston haasteena. Aikuiskasvatus, 42(3), 213–229. https://doi.org/10.33336/aik.122027

Opinnollistaminen nuorten työpajan ekspansiivisena toimintakonseptina ja yhteistyöverkoston haasteena

Saved in:
Author: Ylimaula, Sirpa1; Toiviainen, Hanna2
Organizations: 1Oulun yliopisto
2Tampereen yliopisto
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2023050541421
Language: Finnish
Published: Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura, 2022
Publish Date: 2023-05-05
Description:

Abstract

Opinnollistaminen nuorten työpajan ekspansiivisena toimintakonseptina ja yhteistyöverkoston haasteena Artikkelissa tutkitaan opinnollistamista nuorten työpajan uutena toimintakonseptina perinteisen työ- ja kuntoutustoiminnan rinnalla. Kysymme, miksi hanketoiminnassa kehitetty, osapuolten hyväksi havaitsema malli on vakiintunut hitaasti työpajakäytäntöön. Aineiston muodostavat työpajan, oppilaitoksen ja muun palveluverkoston edustajien haastattelut. Kulttuurihistoriallisen toiminnan teorian viitekehyksessä analysoimme ensin haastateltujen esille tuomia ekspansiivisia ratkaisuja. Toiseksi tutkimme opinnollistamistoiminnan vakiinnuttamisen ongelmatyyppejä. Tuloksissa mallinsimme opinnollistamisen ekspansiivisena toimintakonseptina ja osoitimme, että sen vakiinnuttaminen osaksi työpajojen toimintaa edellyttää monenlaisten yhteiskunnallisten ja koulutuspoliittisten reunaehtojen eli ongelmatyyppien käsittelyä. Lisäksi kestävä ekspansiivinen toiminta edellyttää toiminnan jatkuvaa uudelleenluomista yli projektilähtöisen kehittämisen.

see all

Series: Aikuiskasvatus
ISSN: 0358-6197
ISSN-E: 2490-0427
ISSN-L: 0358-6197
Volume: 42
Issue: 3
Pages: 213 - 229
DOI: 10.33336/aik.122027
OADOI: https://oadoi.org/10.33336/aik.122027
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 516 Educational sciences
Subjects:
Copyright information: © 2022 kirjoittajat. Tämä työ on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen Julkinen -lisenssillä.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/