University of Oulu

Liljeroth, P., Juntunen, J., Lastumäki, O. & Manninen, M. (2023). Social- och hälsovårdens utmaningar kräver samarbete över professionsgränserna. Vård i fokus 40(1), 14-16. Helsingfors: Sjuksköterskeföreningen.

Social- och hälsovårdens utmaningar kräver samarbete över professionsgränserna

Saved in:
Author: Liljeroth, Pia1; Juntunen, Jonna2; Lastumäki, Outi3;
Organizations: 1Yrkeshögskolan Novia Åbo
2Uleåborgs universitet
3Oulun ammattikorkeakoulu
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2023050841765
Language: Swedish
Published: Sjuksköterskeföreningen i Finland, 2023
Publish Date: 2023-05-08
Series: Vård i fokus
ISSN: 0781-495X
ISSN-L: 0781-495X
Volume: 40
Issue: 1
Pages: 14 - 16
Type of Publication: D1 Article in a trade journal
Field of Science: 316 Nursing
3141 Health care science
Subjects:
Copyright information: © 2023 Sjuksköterskeföreningen i Finland rf.