University of Oulu

Hohti, R., Haapalainen, R., El Harouny, N., Halli, J., Kanko, M., Orenius, M., Ramadani, S., Rinne, S., & Wiikari, L. (2022). Egyptin loiston varjo: Antikoloniaalinen museotyö antroposeenin hetkellä. Kasvatus & Aika, 16(3), 100–123. https://doi.org/10.33350/ka.111726

Egyptin loiston varjo : antikoloniaalinen museotyö antroposeenin hetkellä

Saved in:
Author: Hohti, Riikka1,2; Haapalainen, Riikka3; El Harouny, Noora4;
Organizations: 1Oulun yliopisto
2Helsingin yliopisto
3Taideyliopisto
4Aalto-yliopisto
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 8.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2023052547923
Language: Finnish
Published: Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura, 2022
Publish Date: 2023-05-25
Description:

Abstrakti

Kollektiivinen artikkelimme on sommitelma, jonka tarkoitus on tutkia antroposeeniksi nimetyn hetken kulttuuriperintöä ja antikolonialistisen taidepedagogiikan mahdollisuuksia taidemuseossa. Olemme joukko kuvataidekasvatuksen opiskelijoita, tutkijoita ja taidemuseon pedagogeja. Kerromme toteuttamastamme puolen vuoden mittaisesta opinto- ja tutkimusprojektista, joka rakentui Helsingissä syksyllä 2020 Amos Rex -taidemuseossa avatun Egyptin loisto -näyttelyn ympärille. Antroposeeni, ”ihmisen aika”, on paitsi ympäristökriisi myös ontologinen kriisi, sillä se pakottaa (länsimaisen) ihmisen itseymmärryksen kokonaisvaltaiseen uudelleen arviointiin. Museoilla on perinteisesti nähty olevan tehtävänä ja vastuuna välittää kulttuuriperintöä uusille sukupolville. Kysymme, miten museopedagogiikassa voidaan käsitellä perintöä, jonka alamme yhä paremmin ymmärtää kolonialistisen riiston ja länsimaisen valkoisen ihmisen etuoikeuksien tuotteeksi. Tuo perintö on myös tuottanut tämänhetkiset ympäristö- ja yhteiskunnalliset kriisit. Antroposeenin ja koronapandemian värittämään hetkeen tiivistyy erityistä outoutta, epävarmuutta ja herkkyyttä. Kuvaamme tässä artikkelissa kriittistä prosessia, jonka aikana siirrymme tekstejä korostavasta lähestymistavasta kohti ihmistä laajempaa metodologiaa: aistimaan ja havainnoimaan näyttelyesineiden, näyttelytilan, historioiden ja tulevaisuuksien välille muodostuvia suhteita, tunnelmia ja ilmapiirejä. Tutkimuksellisesti artikkelimme esittelee ajatuksen ilmapiiristä posthumanistisen ja kriittisen museotutkimuksen metodina, jolla voi toisaalta herkistyä antroposeenin tunnetapahtumalle, toisaalta lähestyä ihmistä laajempaa suhteisuutta. Pedagogisella tasolla erittelemme museopedagogisten toteutusten syntyprosesseja, joita leimasi tietoisuus uudenlaisesta vastuusta.

see all

Series: Kasvatus & aika
ISSN: 1797-2299
ISSN-E: 1797-2299
ISSN-L: 1797-2299
Volume: 16
Issue: 3
Pages: 100 - 123
DOI: 10.33350/ka.111726
OADOI: https://oadoi.org/10.33350/ka.111726
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 516 Educational sciences
Subjects:
Copyright information: © 2022 Kasvatus & Aika. Tämä työ on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen Julkinen -lisenssillä.
  https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/