University of Oulu

Kyrönlampi, T., & Uitto, M. (2022). Lasten osallisuutta mahdollistavat ja estävät tekijät esiopetuksessa. Kasvatus & Aika, 16(2), 90–108. https://doi.org/10.33350/ka.95401

Lasten osallisuutta mahdollistavat ja estävät tekijät esiopetuksessa

Saved in:
Author: Kyrönlampi, Taina1; Uitto, Minna1
Organizations: 1Oulun yliopisto
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2023061956365
Language: Finnish
Published: Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura, 2022
Publish Date: 2023-06-19
Description:

Abstrakti

Artikkeli tarkastelee lasten osallisuutta mahdollistavia ja estäviä tekijöitä esiopetuksessa. Tutkimusaineisto koottiin yhden päiväkodin esiopetusryhmässä, ja tutkimukseen osallistui 13 lasta. Aineisto koostuu neljästä ryhmäkeskustelusta, jotka käytiin lasten ottamien valokuvien pohjalta. Tutkimuskysymys on, mitkä tekijät mahdollistavat ja estävät lasten osallisuutta esiopetuksessa. Ilmiötä lähestytään lapsuudentutkimuksen viitekehyksessä Giorgin fenomenologisesta metodologiasta käsin. Tutkimustulosten pohjalta lasten osallisuuden kannalta merkittävää esiopetuksessa oli yhteinen leikki vertaisten kanssa. Lasten osallisuus näkyi kuitenkin jännitteisenä ilmiönä, jossa ovat yhtä aikaa läsnä pakon ja vapaaehtoisuuden elementit. Tutkimustulosten mukaan kasvattajilla oli keskeinen rooli siinä, miten he mahdollistivat tilojen ja materiaalien hyödyntämistä lasten yhteisessä leikissä ja toiminnassa sekä miten he osallistuivat itse lasten leikkeihin ja toimintoihin. Artikkelin lopuksi pohditaan, miten tutkimuksen tuloksia voitaisiin hyödyntää kasvatustyössä sekä kasvattajia koulutettaessa.
see all

Series: Kasvatus & aika
ISSN: 1797-2299
ISSN-E: 1797-2299
ISSN-L: 1797-2299
Volume: 16
Issue: 2
Pages: 90 - 108
DOI: 10.33350/ka.95401
OADOI: https://oadoi.org/10.33350/ka.95401
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 516 Educational sciences
Subjects:
Funding: Artikkelin kirjoittamista on tukenut Opettajan työn moninaistuvat suhteet (RELA)-tutkimushanke (Suomen Akatemia, 2020-2024, hankkeen numero 332232).
Academy of Finland Grant Number: 332232
Detailed Information: 332232 (Academy of Finland Funding decision)
Copyright information: © 2022 Kasvatus & Aika. Tämä työ on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen Julkinen -lisenssillä.
  https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/