University of Oulu

Romppainen, J. (2022). Aivan loistava syöttö - Arvottava diskurssi suomalaisessa urheiluselostuksessa . Puhe Ja Kieli, 42(4), 287–308. https://doi.org/10.23997/pk.127454

Aivan loistava syöttö : arvottava diskurssi suomalaisessa urheiluselostuksessa

Saved in:
Author: Romppainen, Janne1
Organizations: 1Oulun yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Kielten ja kirjallisuuden tutkimusyksikkö, suomen kieli
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2023062965844
Language: Finnish
Published: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys, 2022
Publish Date: 2023-06-29
Description:

Abstrakti

Television urheiluselostukset paitsi kuvaavat kenttätapahtumia, myös tulkitsevat ja arvottavat niitä rakentaen uutta todellisuutta kielellisillä valinnoillaan. Urheiluselostus on kielenkäyttötilanteena nopeatempoinen ja affektiviinen, mikä tekee siitä omaleimaisen ja arvokkaan tutkimuskohteen.

Tämä tutkimus tarkastelee suomalaisen urheiluselostuksen arvottavaa diskurssia. Tutkimus on tehty sattumanvaraisesti valituista kuudestatoista palloilulajin lähetyksestä, joiden selostukset olen litteroinut. Olen jäsennellyt aineistossa esiintyvää arvottamista suhtautumisen teorian avulla, ja havaintojen syvempään tarkasteluun sovellan diskurssianalyysia.

Tutkimuksessa havaitsin, että urheiluselostusten diskurssi oli sävyltään erittäin positiivista ja onnistumisia korostavaa. Samaan aikaan diskurssi korosti runsaasti yksilöä ja tämän kyvykkyyttä, kun taas tunnepuhe jäi aineistoissa niukaksi. Suora negatiivinen arvottaminen kohdistettiin lähinnä tekoihin ja asioihin ja vain harvoin ihmisiin. Diskurssin pääpiirteet olivat yhtenevät sekä miesten että naisten sarjojen selostuksissa, mutta hienovaraisempi tarkastelu nosti esiin myös eroja sukupuolten esittämisen välillä.

see all

Series: Puhe ja kieli
ISSN: 1458-3410
ISSN-E: 2342-7213
ISSN-L: 1458-3410
Volume: 42
Issue: 4
Pages: 287 - 308
DOI: 10.23997/pk.127454
OADOI: https://oadoi.org/10.23997/pk.127454
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 6121 Languages
Subjects:
Copyright information: © 2022 Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys ja kirjoittaja.