University of Oulu

Matila, T. (2023). Suomalaiset siirtolaiset Pohjois-Amerikassa: Valokuvat ja empatia siltana nykyisyyteen. Ennen Ja Nyt: Historian Tietosanomat, 23(1), 74–89. https://doi.org/10.37449/ennenjanyt.120997

Suomalaiset siirtolaiset Pohjois-Amerikassa : valokuvat ja empatia siltana nykyisyyteen

Saved in:
Author: Matila, Tuuli1
Organizations: 1Oulun yliopisto
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2023071290553
Language: Finnish
Published: Historiallinen yhdistys, 2023
Publish Date: 2023-07-12
Description:

Abstrakti

Tarkastelen tässä artikkelissa suomalaisten siirtolaisten elämää Michiganin ”Copper Countryn” alueella Pohjois-Amerikassa 1900-luvun alkuvuosikymmeninä. Arkistovalo-kuvat valottavat suomalaissiirtolaisten kokemuksia vieraassa maassa ja sitä, kuinka he ilmaisivat identiteettiään alueella. Käytetty teoria, proteesinen muisti, korostaa ensinnäkin teknologian, tässä tapauksessa valokuvien, tärkeyttä integraation välineenä. Toisaalta pro-teesinen muisti korostaa nykypäivänä teknologian, kuten juuri valokuvien, tärkeyttä työka-luna: valokuvat välittävät menneisyydestä tietoa empatiaa herättävällä tavalla. Siirto-laisuudessa on tiettyjä yleismaailmallisia piirteitä, joita esiintuomalla voitaisiin herättää hyödyllistä keskustelua tästä poliittisesti painavasta aiheesta. Empatian kautta voitaisiin luoda yhteyksiä myös nykysiirtolaisuuteen ja ymmärryksen lisäämiseen maahantulijoita kohtaan.

see all

Series: Ennen ja nyt. Historian tietosanomat
ISSN: 1458-1396
ISSN-E: 1458-1396
ISSN-L: 1458-1396
Volume: 23
Issue: 1
Pages: 74 - 89
DOI: 10.37449/ennenjanyt.120997
OADOI: https://oadoi.org/10.37449/ennenjanyt.120997
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 615 History and archaeology
Subjects:
Copyright information: © 2023 Tuuli Matila. Tämä työ on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen Julkinen -lisenssillä.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/