University of Oulu

Salmi, A-K. (2023). Eräitä huomioita torniolaisten poronhoidosta arkeologisten luulöytöjen perusteella. Teoksessa T. Matila, M. Hyttinen, R. Nurmi & T. Kallio-Seppä (toim.), Memory of the future : juhlakirja Timo Ylimaunulle (s. 39-45). Oulun yliopisto.

Eräitä huomioita torniolaisten poronhoidosta arkeologisten luulöytöjen perusteella

Saved in:
Author: Salmi, Anna-Kaisa
Format: article
Version: accepted version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.9 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe20230822101181
Language: Finnish
Published: Oulun yliopisto, 2023
Publish Date: 2023-08-22
ISBN Print: 978-952-62-3658-2
Pages: 39 - 45
Host publication: Memory of the future : juhlakirja Timo Ylimaunulle
Host publication editor: Matila, Tuuli
Hyttinen, Marika
Nurmi, Risto
Kallio-Seppä, Titta
Type of Publication: B2 Book chapter
Field of Science: 615 History and archaeology
Subjects:
Copyright information: © Kirjoittajat