University of Oulu

Lindfors, A., & Kinnunen, T. (2023). Kylmäaltistus, ruumisnostalgia ja tieteellisyyden spektaakkelit Wim Hof -metodin mediaesityksissä. Lähikuva – Audiovisuaalisen Kulttuurin Tieteellinen Julkaisu, 36(1), 45–64. https://doi.org/10.23994/lk.128786

Kylmäaltistus, ruumisnostalgia ja tieteellisyyden spektaakkelit Wim Hof -metodin mediaesityksissä

Saved in:
Author: Lindfors, Antti1; Kinnunen, Taina2
Organizations: 1Kulttuurien osasto, Helsingin yliopisto
2Kulttuuriantropologia, Oulun yliopisto
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe20230824104326
Language: Finnish
Published: Lähikuva-yhdistys, 2023
Publish Date: 2023-08-24
Description:

Abstrakti

Kylmäaltistus, suomalaisittain tutummin avantouinti, on noussut kausiluontoiseksi some-ilmiöksi ja kansainvälisesti näkyväksi terapeuttiseksi ruumiintekniikaksi, jota koskevalle tutkimustiedolle on populaaria kysyntää. Tarkastelemme artikkelissa, miten kylmäaltistuksen paikoin jännitteisiä merkityksiä tuotetaan ja artikuloidaan monimediaisessa aineistossamme.

Analyysimme keskiössä on somealustoilla suosittu Wim Hof -metodi, jossa kylmäaltistus tuotteistetaan (hengitys- ja tietoisuusharjoitusten ohella) tieteellisesti todennetuksi hyvinvointitekniikaksi. Analysoimme, miten metodia merkityksellistetään erilaisissa visuaalisissa mediatuotteissa ja kirjallisuudessa yksilöllisenä vaihtoehtohoitona, tapana luoda autenttinen luontoyhteys ja miten tekniikasta rakennetaan ruumiin koettelemisen ja ”biohakkeroinnin” spektaakkeleja.

Media-antropologiselle tutkimusotteelle ominaisesti media-aineistomme keskustelee Suomesta kerätyn empiirisen aineiston kanssa, mikä tuo esiin, miten mediaesitysten rakentamat merkitykset resonoivat Wim Hof -ohjaajien haastatteluissa ja talviuinnin harrastajien kyselyvastauksissa. Kontekstualisoimme tulkintojamme laajempiin ruumiinkulttuurisiin ilmiöihin, kuten ”uuteen työruumiiseen”, ääriurheiluun sekä niin sanottuun ruumisnostalgiaan.

see all

Abstract

Cold exposure, more commonly known in Finland as winter swimming, has become a seasonal social media phenomenon and internationally recognized therapeutic technique, which has created popular demand for research on the topic. In this article, we examine how representations of cold exposure are produced and articulated in our multimedia material.

Our analysis focuses on the Wim Hof Method, popular on social media platforms, in which cold exposure is marketed (alongside breathing and mindfulness exercises) as a scientifically proven wellness technique. We analyze how the method is represented in various audiovisual products and literature as an individualistic alternative treatment, a way to create an authentic nature connection, and how the technique makes use of spectacles of physical endurance and “biohacking”.

In line with our media-anthropological approach, our media materials are discussed in conjunction with empirical data collected from Finland, which highlights how media representations resonate with interviews with Wim Hof instructors and written responses from winter swimming enthusiasts. We contextualize our interpretations within broader body culture phenomena, such as the “new work body”, extreme sports, and so-called body nostalgia.

see all

Series: Lähikuva
ISSN: 2343-399X
ISSN-E: 2343-399X
ISSN-L: 2343-399X
Volume: 36
Issue: 1
Pages: 45 - 64
DOI: 10.23994/lk.128786
OADOI: https://oadoi.org/10.23994/lk.128786
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 616 Other humanities
Subjects:
Funding: Antti Lindforsin osuus luvusta on tehty osana Suomen Akatemian tutkijatohtorihanketta (SA 331204).
Copyright information: © Tekijä(t) 2023. Lähikuvan tekstiaineistoja koskee avoimen julkaisemisen lisenssi Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Tekijänoikeus säilyy kirjoittajalla siten, että sen alkuperäinen julkaisuoikeus on Lähikuva-lehdellä. Muut saavat käyttää, kopioida, välittää, levittää ja esittää tekijänoikeuksiin kuuluvaa teosta sekä sen pohjalta tehtyjä muokattuja versioita, jos he mainitsevat teoksen alkuperäisen tekijän ja artikkelin DOI-tunnuksen. Tieteellisiä tekstejä koskevat lisäksi normaalit tieteellisen lainaamisen käytännöt. Lisenssin ulkopuolelle on rajattu Lähikuvassa julkaistut kuvat, joiden kohdalla noudatetaan alkuperäisen teoksen käyttö- ja tekijänoikeuksia.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/