University of Oulu

Siira H. 2023. Iäkkäiden henkilöiden näkövammaisuus - vääjäämätöntä vanhuutta vai erityispalveluita vaativaa vaikeavammaisuutta? Tutkiva hoitotyö 21(1), 38-39.

Iäkkäiden henkilöiden näkövammaisuus : vääjäämätöntä vanhuutta vai erityispalveluita vaativaa vaikeavammaisuutta?

Saved in:
Author: Siira, Heidi1
Organizations: 1Oulun yliopisto, Lääketieteen tekniikan ja terveystieteiden tutkimusyksikkö, Ikääntyvien kuntoutumista edistävän hoitotyön tutkimus- ja osaamiskeskus, GeroNursing Centre
Format: article
Version: published version
Access: embargoed
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe20230920133608
Language: Finnish
Published: Fioca, 2023
Publish Date: 2024-01-31
Description:

Tiivistelmä

Näkövammautuminen ei kuulu normaaliin ikääntymiseen, vaikka lähes kaikille ilmaantuu iän myötä näköaistin lievää heikkenemistä. Osa iäkkäillä yleisistä silmäsairauksista on hoidettavissa, mutta osa voi aiheuttaa vaikeaa ja pitkäaikaista näkövammaisuutta, joka edellyttää huomiota ja tukitoimia ympäröivältä yhteiskunnalta ja kanssaihmisiltä. Onnistunutta ja aktiivista vanhenemista omassa elinympäristössä voidaan tukea monin tavoin kuntoutuspalveluin ja erilaisin tukitoimin. Hoitotieteellisinä tutkimuskohteina iäkkäiden näkeminen, näkövammaisuus ja näönkuntoutus on ovat yhteiskunnallisesti ja terveyspoliittisesti ajankohtaisia.

see all

Series: Tutkiva hoitotyö
ISSN: 1459-4846
ISSN-E: 2489-8775
ISSN-L: 1459-4846
Volume: 21
Issue: 1
Pages: 38 - 39
Type of Publication: B1 Journal article
Field of Science: 316 Nursing
Subjects:
Copyright information: © 2023 Tutkiva Hoitotyö.