University of Oulu

Strandberg, T. (2023). ApoE liittyy moniin sairauksiin. Suom Lääkäril 2023;78:e36047

ApoE liittyy moniin sairauksiin

Saved in:
Author: Strandberg, Timo1,2
Organizations: 1Hus, sisätaudit ja kuntoutus ja Helsingin yliopisto
2Oulun yliopisto, Elinikäisen terveyden tutkimusyksikkö
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe20230926137454
Language: Finnish
Published: Suomen lääkäriliitto, 2023
Publish Date: 2023-09-26
Description:

Tiivistelmä

APOE-geenin säätelemä apolipoproteiini apoE on tärkeä kolesteroli- ja rasva-aineenvaihdunnassa, keskushermoston säätelyssä, immuunivasteessa sekä monissa solujen toiminnoissa. Geeni on vain ihmisellä polymorfinen. Kolmesta ilmiasusta apoE3 on maapallolla tavallisin (59–90 %) ja apoE2 harvinaisin. ApoE4-muotoa esiintyy Suomessa paljon, yli 30 %:lla. ApoE4 yhdistyy monien myöhemmällä iällä ilmaantuvien sairauksien, muun muassa Alzheimerin taudin riskiin, mutta yleensä tarvitaan myös muita samanaikaisia tekijöitä. Kliinisesti apoE-ilmiasun määrityksestä voi olla hyötyä riskin arvioinnissa, ja apoE saattaa olla jatkossa myös terapian kohde.

see all

Series: Lääkärilehti
ISSN: 0039-5560
ISSN-E: 2489-7434
ISSN-L: 0039-5560
Volume: 78
Issue: 25-31
Pages: 1109 - 1112
Type of Publication: A2 Review article in a scientific journal
Field of Science: 3121 General medicine, internal medicine and other clinical medicine
Subjects:
Copyright information: © Lääkärilehti 2023.