University of Oulu

Väyrynen, J., Väyrynen, S., Ollila-Raj, H., Pellinen, T., & Mirtti, T. (2023). Immunohistokemialliset monivärjäykset kudostutkimuksessa : diagnostiikan arkipäivää ja tulevaisuutta. Duodecim, 139(7), 531-540. https://www.duodecimlehti.fi/xmedia/duo/duo17623.pdf

Immunohistokemialliset monivärjäykset kudostutkimuksessa : diagnostiikan arkipäivää ja tulevaisuutta

Saved in:
Author: Väyrynen, Juha1,2; Väyrynen, Sara3; Ollila-Raj, Hely4,5;
Organizations: 1Oulun yliopisto, translationaalisen lääketieteen tutkimusyksikkö
2OYS, patologian osasto
3OYS, Sisätautikeskus
4Suomen molekyylilääketieteen instituutti (FIMM), Helsinki
5Institute of Life Science (HiLIFE), Helsingin yliopisto
6HUS, Diagnostiikkakeskus, patologia
7Helsingin yliopisto, systeemisen syöpälääketieteen tutkimusohjelma (Oncosys)
Format: article
Version: published version
Access: embargoed
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe20230928137702
Language: Finnish
Published: Suomalainen lääkäriseura Duodecim, 2023
Publish Date: 2024-04-05
Description:

Tiivistelmä

Immunohistokemiallisten monivärjäysten avulla saadaan määritetyksi samanaikaisesti useiden kohdeantigeenien ilmenemistä kudosnäytteissä. Käytössä olevat menetelmät voidaan karkeasti jakaa valomikroskoopilla nähtäviä väriaineita hyödyntävään kromogeeniseen monivärjäykseen ja fluoresoivia merkkileimoja eli fluoroforeja hyödyntävään moniväriseen immunofluoresenssiin, joskin menetelmien välillä on päällekkäisyyttä. Usean antigeenin samanaikainen värjääminen mahdollistaa eri solutyypeille ominaisten antigeeniprofiilien tunnistamisen. Menetelmien avulla voidaan myös osoittaa tarkemmin eri solutyyppien sijaintia ja keskinäisiä suhteita samassa kudosleikkeessä. Immunohistokemiallisia kaksoisvärjäyksiä käytetään nykyään yleisesti diagnostiikan apuna, esimerkiksi eturauhassyövän diagnosoinnissa. Tulevaisuudessa monivärjäys- ja kuvaamistekniikoiden sekä tietokonepohjaisten kuva-analyysimenetelmien kehittyminen saattaa mahdollistaa entistä yksityiskohtaisempien kudospiirteiden hyödyntämisen sairauksien diagnosoinnissa, ennusteen arvioinnissa ja hoitomuotojen valinnassa.

see all

Series: Duodecim. Lääketieteellinen aikakauskirja
ISSN: 0012-7183
ISSN-E: 2242-3281
ISSN-L: 0012-7183
Volume: 139
Issue: 7
Pages: 531 - 540
Type of Publication: A2 Review article in a scientific journal
Field of Science: 3111 Biomedicine
Subjects:
Copyright information: © 2023 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.