University of Oulu

Kilpirova, T., Sunnari, E., Säävälä, H. & Veijola, J. (2023). Masennuslääkitys työikäisten lievään masennustilaan? Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 2023;139(8):607-14.

Masennuslääkitys työikäisten lievään masennustilaan?

Saved in:
Author: Kilpirova, Tuomas1; Sunnari, Essi1; Säävälä, Hannu;
Organizations: 1Oulun yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta
2Neurotieteen tutkimusyksikkö, Oulun yliopisto ja psykiatrian tulosalue, Oulun yliopistollinen sairaala
Format: article
Version: published version
Access: embargoed
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe20231005138869
Language: Finnish
Published: Suomalainen lääkäriseura Duodecim, 2023
Publish Date: 2024-04-20
Description:

Tiivistelmä

Lievän masennustilan lääkehoidon kokonaishyödystä on käyty keskustelua. Esitämme systemoidun katsauksen näyttöön perustuvista hoitosuosituksista, jossa vertailemme yhdentoista hoitosuosituksen linjauksia masennuslääkkeen aloittamisesta aikuisten lievän masennustilan akuuttivaiheessa. Tähän katsaukseen seulottiin valtion virastojen ja ammatillisten yhdistysten tekemiä hoitosuosituksia. Masennuslääkityksen aloittamisesta lievään masennustilaan ei ollut yksiselitteistä konsensusta. Masennuslääkkeitä suositeltiin joko vaihtoehtoisena tai harkinnanvaraisena ensilinjan hoitomuotona. Hoitosuositukset olivat yksimielisiä siitä, että masennuslääkkeiden merkitys hoitomuotojen hierarkiassa suurenee johdonmukaisesti masennustilan vaikeuden mukaan. Masennuslääkkeisiin liitetty harkinnanvaraisuus ja lääkkeettömien hoitomuotojen suosiminen yhtenä ensilinjan hoitovaihtoehtona korostavat masennuslääkkeiden kokonaishyödyn arvioinnin merkitystä lievää masennustilaa hoidettaessa.

see all

Series: Duodecim. Lääketieteellinen aikakauskirja
ISSN: 0012-7183
ISSN-E: 2242-3281
ISSN-L: 0012-7183
Volume: 139
Issue: 8
Pages: 607 - 614
Type of Publication: A2 Review article in a scientific journal
Field of Science: 3124 Neurology and psychiatry
Subjects:
Copyright information: © 2023 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.