University of Oulu

Nevalainen, O. P. O. & Ansakorpi, H. (2023). Odottamaton epilepsiaan liittyvä äkkikuolema, SUDEP. Duodecim 2023;139:555–62.

Odottamaton epilepsiaan liittyvä äkkikuolema, SUDEP

Saved in:
Author: Nevalainen, Olli P. O.1,2; Ansakorpi, Hanna3
Organizations: 1Tampereen kaupunki, Hatanpään terveysasema
2Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta, terveystieteet
3Oulun yliopisto, neurotieteen tutkimusyksikkö, neurologia
Format: article
Version: published version
Access: embargoed
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe20231005138873
Language: Finnish
Published: Suomalainen lääkäriseura Duodecim, 2023
Publish Date: 2024-04-05
Description:

Tiivistelmä

Epilepsian huono kohtaustasapaino ja etiologinen aivosairaus voivat lyhentää epilepsiaa sairastavien elinajan odotetta. Ylikuolleisuuden erityispiirteenä ovat epilepsiaan liittyvät odottamattomat äkkikuolemat (sudden unexpected death in epilepsy, SUDEP). Niitä ilmenee epilepsiaa sairastavassa väestönosassa vuosittain 1–2 tapausta tuhatta henkilövuotta kohden ja vaikeassa epilepsiassa jopa yksi sataa henkilövuotta kohden. SUDEP:n etiologiaa ei tiedetä, mutta mekanismiltaan se on seuraus tajuttomuus-kouristuskohtauksen jälkeisestä aivorunkolamasta, joka johtaa kardiorespiratoristen toimintojen häiriytymisen kautta ensin hengityksen ja sitten sydämen pysähtymiseen. Näytönasteeltaan luotettavin tutkimusnäyttö ylikuolleisuuden vähentämiseksi on tehokkaasta epilepsialääkityksestä. Lääkeresistenttiä epilepsiaa sairastavien SUDEP-riski on suuri, erityisesti niiden, joilla esiintyy tajuttomuus-kouristuskohtauksia öisin. Heillä epilepsiakirurgian ja vagusstimulaation käyttö on liittynyt havainnoivissa tutkimuksissa vähäisempään kuolemanriskiin. Vaikeaa epilepsiaa sairastavien yöllinen valvonta mahdollistaa ensiavun epileptisessä kohtauksessa ja elottomuustilanteessa.

see all

Series: Duodecim. Lääketieteellinen aikakauskirja
ISSN: 0012-7183
ISSN-E: 2242-3281
ISSN-L: 0012-7183
Volume: 139
Issue: 7
Pages: 555 - 562
Type of Publication: A2 Review article in a scientific journal
Field of Science: 3124 Neurology and psychiatry
Subjects:
Copyright information: © 2023 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.