University of Oulu

Tuomikoski A-M, Parisod, H, Kotila, J, Palomaa, M, Suutarla, Anna, Holopainen A. 2023. FinAME-asiantuntijuusmalli™ näyttöön perustuvan hoitotyön tukirakenteena. Tutkiva hoitotyö 21(1), 20-28.

FinAME-asiantuntijuusmalli™ näyttöön perustuvan hoitotyön tukirakenteena

Saved in:
Author: Tuomikoski, Anna-Maria1,2; Parisod, Heidi3,4,5,6; Kotila, Jaana7;
Organizations: 1Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
2Lääketieteen tekniikan ja terveystieteiden tutkimusyksikkö, Oulun yliopisto
3Hoitotyön tutkimussäätiö
4Suomen JBI yhteistyökeskus
5WHO:n hoitotyön yhteistyökeskus
6Hoitotieteen laitos, Turun yliopisto
7eTerveyspalvelut, Helsingin yliopistollinen sairaala
8Lapin hyvinvointialue
9Suomen Sairaanhoitajat
Format: article
Version: published version
Access: embargoed
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe20231010139453
Language: Finnish
Published: Fioca, 2023
Publish Date: 2024-03-30
Description:

Tiivistelmä

Tarkoitus: Artikkelin tarkoituksena on kuvata FinAMEasiantuntijuusmallin™ kehittämisen vaiheet ja keväällä 2022 päivitetty FinAME-asiantuntijuusmalli™.

Aineisto ja menetelmät: Vuonna 2009 julkaistun Asiantuntijuus näyttöön perustuvassa toiminnassa -mallin, nykyisin FinAMEasiantuntijuusmallin™, päivittäminen toteutettiin noudattaen kolmivaiheista prosessia. Ensimmäisessä vaiheessa tutkijaryhmä toteutti kolme järjestelmällistä katsausta ja kartoittavan katsauksen FinAME-asiantuntijuusmallin™ kehittämisen pohjaksi, toisessa vaiheessa työryhmä laati ensimmäinen version mallin päivityksestä ja kolmannessa vaiheessa asiantuntijapalauteryhmä arvioi mallia sekä työryhmä päivitti palautteen perusteella esitettävän FinAMEasiantuntijuusmallin™.

Tulokset ja päätelmät: Päivitetyssä FinAMEasiantuntijuusmallissa™ kuvataan hoitotyön asiantuntijoiden roolin lisäksi myös esihenkilöiden, opettajien ja tutkijoiden sekä hoitotyön tiedonhallinnan asiantuntijoiden tehtäviä näyttöön perustuvan toiminnan toteutumisen edistämisessä. Päivitetyn mallin teoreettisena viitekehyksenä on JBI:n Näyttöön perustuvan terveydenhuollon mallin vaiheet. FinAME-asiantuntijuusmalli™ tukee ymmärrystä siitä, miten hoitotyön eri asiantuntijoiden toiminta painottuu NPTH-mallin eri vaiheissa.

see all

Series: Tutkiva hoitotyö
ISSN: 1459-4846
ISSN-E: 2489-8775
ISSN-L: 1459-4846
Volume: 21
Issue: 1
Pages: 20 - 28
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 316 Nursing
Subjects:
Copyright information: © 2023 Tutkiva Hoitotyö.