University of Oulu

Heikkilä, T., Saarela, K-M., Kaakinen, P. & Lotvonen, S. (2023). Liikuntaintervention ja liikuntaan sitoutumisen vaikutukset ikääntyneiden henkilöiden fyysiseen toimintakykyyn palvelutalossa – pilottitutkimus. Hoitotiede 35(2), 103-115.

Liikuntaintervention ja liikuntaan sitoutumisen vaikutukset ikääntyneiden henkilöiden fyysiseen toimintakykyyn palvelutalossa : pilottitutkimus

Saved in:
Author: Heikkilä, Tanja1,2; Saarela, Kaisa-Mari2; Kaakinen, Pirjo3;
Organizations: 1Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy
2Oulun yliopisto, GeroNursing Centre, Lääketieteen tekniikan ja terveystieteiden tutkimusyksikkö
3Oulun yliopisto Lääketieteen tekniikan ja terveystieteiden tutkimusyksikkö
Format: article
Version: published version
Access: embargoed
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe20231016140284
Language: Finnish
Published: Hoitotieteiden tutkimusseura, 2023
Publish Date: 2024-06-30
Description:

Tiivistelmä

Tutkimuksessa selvitettiin liikuntaintervention vaikutuksia palvelutaloissa asuvien ikääntyneiden henkilöiden fyysiseen toimintakykyyn sekä heidän liikuntainterventioon sitoutumistaan puolen vuoden aikana. Tutkimusaineisto kerättiin kolmessa yksityisessä palvelutalossa asuvilta ikääntyneiltä henkilöiltä (n=15) aikavälillä syyskuu 2020 — maaliskuu 2021. Fyysistä toimintakykyä mitattiin käden puristusvoimatestillä, viiden toiston tuoliltanousutestillä, Functional Ambulation Categories (FAC)-testillä sekä Timed Up-and-Go (TUG)-testillä ja liikuntainterventioon sitoutumista arvioitiin Liikuntaan sitoutumisen mittarilla. Aineisto analysoitiin tilastollisin menetelmin.

Palvelutaloissa asuvien ikääntyneiden henkilöiden vasemman käden puristusvoima sekä TUG-testillä mitattu alaraajojen toimintakyky paranivat tilastollisesti merkitsevästi liikuntaintervention aikana. Itsearvioitu liikuntainterventioon sitoutuminen oli hyvä ja liikkumisreseptin noudattaminen helpottui liikuntaintervention aikana. Ikääntyneiden henkilöiden yksilöllisten liikkumisreseptien ohjeenmukainen noudattaminen heikkeni kolmen ja kuuden kuukauden seurannassa. Läheisten antamalla motivoinnilla ikääntyneen liikkuminen lisääntyi.

Tämä tutkimus lisää tietoa palvelutaloissa asuvien ikääntyneiden henkilöiden fyysisestä toimintakyvystä ja liikuntaintervention vaikutuksesta siihen sekä liikuntaan sitoutumisesta. Liikuntainterventioita ja fyysisen aktiivisuuden tukemista tarvitaan palvelutaloissa asuvien ikääntyneiden henkilöiden toimintakyvyn heikkenemisen ennaltaehkäisyyn ja toimintakyvyn edistämiseen.

see all

Abstract

The effect of an exercise intervention on physical performance and commitment to exercise among elderly persons in sheltered homes — pilot study

The purpose of this study was to assess how an exercise intervention affected older adults’ physical performance and commitment to exercise over a six-month period. Data were collected between September 2020 and March 2021 from older adults (n=15) living in private senior housing. The indicators that were measured in the research were grip strength, five-repetition sit-to-stand test, walking speed, Functional Ambulation Categories (FAC) test, Timed Up-and-Go (TUG) test, and commitment to treatment. The data were analyzed using statistical methods.

Left-hand grip strength and lower limb functioning, measured via TUG, demonstrated statistically significant improvements over the study period. The participants showed satisfactory self-assessed commitment to exercise, and this indicator increased significantly during the study period. Moreover, the participants’ experiences of the amount of motivation they received from loved ones improved significantly following the exercise intervention.

This study provides insight into how an exercise intervention can improve physical functioning and commitment to exercise among the elderly. The research findings are relevant because older adults need physical activity and exercise interventions to maintain their physical functioning, prevent functional impairment, and support activities of daily living.

see all

Series: Hoitotiede
ISSN: 0786-5686
ISSN-L: 0786-5686
Volume: 35
Issue: 2
Pages: 103 - 115
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 316 Nursing
Subjects:
Copyright information: © 2023 Hoitotiede.