University of Oulu

Modarress Julin, M. (2023). Kaikuja paratiisista : idän paratiisipuutarhoista Pohjolan hyötytarhoihin. Teoksessa T. Matila, M. Hyttinen, R. Nurmi & T. Kallio-Seppä (toim.), Memory of the future : juhlakirja Timo Ylimaunulle (s. 54-63). Oulun yliopisto.

Kaikuja paratiisista : idän paratiisipuutarhoista Pohjolan hyötytarhoihin

Saved in:
Author: Modarress Julin, Mirette
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 5.7 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe20231016140289
Language: Finnish
Published: Oulun yliopisto, 2023
Publish Date: 2023-10-16
ISBN Print: 978-952-62-3658-2
Pages: 54 - 63
Host publication: Memory of the future : juhlakirja Timo Ylimaunulle
Host publication editor: Matila, Tuuli
Hyttinen, Marika
Nurmi, Risto
Kallio-Seppä, Titta
Type of Publication: B2 Book chapter
Field of Science: 615 History and archaeology
Subjects:
Copyright information: © Kirjoittajat.