University of Oulu

Vuokko, A., Jantunen, H., Avellan-Hietanen, H., Harju, T., Karjalainen, J., Karvala, K., Lindström, I., Selinheimo, S. & Suojalehto, H. (2023). Työkyvyn arviointi ja tukeminen keuhkosairauksissa vaatii yhteistyötä. Suom Lääkäril 2023;78:e33928. https://www.laakarilehti.fi/pdf/2023/SLL9-10-2023-346.pdf

Työkyvyn arviointi ja tukeminen keuhkosairauksissa vaatii yhteistyötä

Saved in:
Author: Vuokko, Aki1; Jantunen, Hanna1; Avellan-Hietanen, Heidi2;
Organizations: 1Työterveyslaitos
2Hus Sydän- ja keuhkokeskus, Uniapneapoliklinikka
3Oys Sisätauti- ja keuhkokeskus, keuhkosairauksien poliklinikka
4Tays, Allergiakeskus
5Keskinäinen työeläkeyhtiö Varma
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe20231020140801
Language: Finnish
Published: Suomen lääkäriliitto, 2023
Publish Date: 2023-10-20
Description:

Tiivistelmä

Keuhkosairaudet aiheuttavat harvoin pysyvää työkyvyttömyyttä. Työssä jatkamista tuetaan varhaisella työkyvyn selvittelyllä ja työn muokkaamisella, joissa otetaan huomioon myös psykososiaaliset ja toimintaympäristön näkökulmat. Työkyvyn arviointi keuhkosairauksissa vaatii yleensä erikoissairaanhoidon ja työterveyshuollon yhteistyötä. Astmapotilaan työkyvyn selvittelyjen yhteydessä suositellaan taudin systemaattista arviointia ja hoidon optimointia sekä toiminnallisten oireiden huomioimista.

see all

Series: Lääkärilehti
ISSN: 0039-5560
ISSN-E: 2489-7434
ISSN-L: 0039-5560
Volume: 78
Issue: 9-10
Pages: 346 - 350
Type of Publication: A2 Review article in a scientific journal
Field of Science: 3121 General medicine, internal medicine and other clinical medicine
Subjects:
Copyright information: © Lääkärilehti.