University of Oulu

Olli Helminen ja Eero Sihvo (2023) Fyysisen suorituskyvyn merkitys ruokatorvi- ja keuhkosyövän leikkaushoidossa. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 2023; 139(5):392-400

Fyysisen suorituskyvyn merkitys ruokatorvi- ja keuhkosyövän leikkaushoidossa

Saved in:
Author: Helminen, Olli1; Sihvo, Eero2
Organizations: 1OYS, Vatsakeskus, kirurgian, anestesiologian ja tehohoidon tutkimusyksikkö, MRC Oulu
2Kirurgian klinikka, Keski-Suomen keskussairaala, Jyväskylä
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe20231109143699
Language: Finnish
Published: Suomalainen lääkäriseura Duodecim, 2023
Publish Date: 2023-11-09
Description:

Tiivistelmä

JOHDANTO: Tutkimuksessamme arvioitiin porrastestin hyötyjä vakavien komplikaatioiden ja kuolleisuuden ennustajana vaativassa syöpäkirurgiassa.

POTILAAT JA MENETELMÄT: Aineiston muodostivat Keski-Suomen keskussairaalassa vuosina 2012–2021 leikatut 495 ruokatorvi- ja keuhkosyöpäpotilasta. Porrastestistä muodostettiin kolme ryhmää: yli 14 metriä (neljä kerrosta), 10–14 metriä (3–4 kerrosta) ja alle kymmenen metriä (alle kolme kerrosta) nousevat. Potilaat vastasivat myös suorituskykykyselyyn. Päätemuuttujat olivat vakavat komplikaatiot, kuolleisuus 90 vuorokauden kuluessa, viiden vuoden kokonaiskuolleisuus sekä kuolemat muuhun kuin syöpään.

TULOKSET: Vakavia komplikaatioita ilmaantui eniten huonon (alle 10 m) suorituskyvyn ryhmässä (23 %) verrattuna 10–14 metrin (12 %) ja yli 14 metrin (11 %) ryhmiin (p = 0,037). Yhdeksänkymmenen vuorokauden kuolleisuus oli vastaavasti 10 %, 4,1 % ja 0,7 % (p < 0,001), ja viiden vuoden elossaolo-osuudet olivat 45 %, 36 % ja 69 % (p < 0,001). Kun tarkasteltiin muita kuin syövästä johtuvia kuolemia, elossaolo-osuudet olivat 47 %, 66 % ja 88 % (p < 0,001). Monimuuttujamallissa porrastestitulos oli kuolleisuuden lisääntymisen itsenäinen riskitekijä.

PÄÄTELMÄT: Suorituskyky vaikuttaa ruokatorvi- ja keuhkosyöpäkirurgiassa potilaan hoitolinjaukseen, leikkauskomplikaatioihin ja pitkän ajan tuloksiin.

see all

Series: Duodecim. Lääketieteellinen aikakauskirja
ISSN: 0012-7183
ISSN-E: 2242-3281
ISSN-L: 0012-7183
Volume: 139
Issue: 5
Pages: 392 - 400
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 3122 Cancers
Subjects:
Copyright information: © 2023 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.