University of Oulu

Rantala, K. (2023). Osoittavan eleen ja sanallisen identifioinnin muodostamat multimodaaliset konstruktiot S2-oppijoilla. Puhe ja kieli, 43(1), 3–22. https://doi.org/10.23997/pk.131258

Osoittavan eleen ja sanallisen identifioinnin muodostamat multimodaaliset konstruktiot S2-oppijoilla

Saved in:
Author: Rantala, Katriina1
Organizations: 1Oulun yliopisto
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe20231110144624
Language: Finnish
Published: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys, 2023
Publish Date: 2023-11-10
Description:

Abstrakti

Tässä tutkimuksessa tarkastelen S2-oppijoiden osoittavan eleen ja sanallisen ostamisen kohteen identifioinnin yhdistelmiä kauppaharjoituksissa ja arvioin niiden asemaa multimodaalisena konstruktiona. Osoittava ele yhdistyy tyypillisesti joko demonstratiivipronominiin tai identifioivaan substantiiviin. Demonstratiivipronominien yhteydessä osoittavaa elettä käytetään jokaisessa tapauksessa aineistossani, ja tällöin eleen voikin nähdä välttämättömänä osana konstruktiota. Substantiiviin yhdistyviä osoituksia on kuitenkin määrällisesti enemmän, jolloin sanasemanttisella tasolla ele ei ole välttämätön. Aineistoni näyttää, että sillä on pragmaattisia merkityksiä, jotka voivat olla erityisen keskeisiä kielenoppimistilanteessa. Syke-eleitä muistuttavat osoittavat eleet vahvistavat vaikutelmaa eleen ja sanallisen identifioinnin kognitiivisestä yhteydestä. Osoittava ele on aineistossa myös ensisijainen korjauksen keino. Osoitusten käyttö kaikenlaisten sanallisten identifiointien yhteydessä sekä toistuvuus viittaavat yhdistelmän vakiintuneisuuteen. Osoittavan eleen voi nähdä osana identifiointikonstruktiota. Osassa tapauksista se on välttämätön ja osassa vapaaehtoinen: välttämättömyyteen vaikuttavat kielellinen aines puheessa sekä vuorovaikutustilanne.

see all

Series: Puhe ja kieli
ISSN: 1458-3410
ISSN-E: 2342-7213
ISSN-L: 1458-3410
Volume: 43
Issue: 1
Pages: 3 - 22
DOI: 10.23997/pk.131258
OADOI: https://oadoi.org/10.23997/pk.131258
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 6121 Languages
Subjects:
S2
Funding: Kiitän myös Suomen Kulttuurirahastoa ja Suomen Akatemiaa tutkimuksen rahoittamisesta. Tutkimus on tehty osana Suomen Akatemian Kielellinen ja ei-kielellinen vuorovaikutus monikulttuurisessa arjessa -hanketta.
Copyright information: © 2023 Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys ja kirjoittaja.