University of Oulu

Majuri, T. (2023). ADHD ja palveluskelpoisuus: systemaattinen kirjallisuuskatsaus. Sotilaslääketieteen aikakauslehti, 98(2), 5-14.

ADHD ja palveluskelpoisuus : systemaattinen kirjallisuuskatsaus

Saved in:
Author: Majuri, Tuomas1
Organizations: 1Väestöterveyden tutkimusyksikkö, Lääketieteellinen tiedekunta, Oulun yliopisto PL 5000, 90014
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe20231117147311
Language: Finnish
Published: Sotilaslääketieteen keskus, 2023
Publish Date: 2023-11-17
Description:

Tiivistelmä

ADHD on neuropsykiatrinen häiriö, joka vaikuttaa monella tavalla sitä sairastavan henkilön toimintakykyyn. Eri julkaisujen ohjeistusten välillä on jonkin verran eroja ADHD-nuorten palveluskelpoisuuden arviointiin liittyen, mutta tutkimustietoa ADHD:n vaikutuksesta varusmiespalveluksessa suoriutumiseen on kuitenkin vain vähän. Tämän kirjallisuuskatsauksen tavoitteena oli koota kirjallisuutta ADHD-potilaiden suoriutumisesta varusmiespalveluksessa ja sitä kautta tuottaa tietoa palveluskelpoisuusarviointiin näiden henkilöiden kohdalla. Kirjallisuuskatsauksen tulosten perusteella suurin osa ADHD-diagnosoiduista nuorista on palveluskelpoisia ja suoriutuu varusmiespalveluksesta vähintään kohtalaisella tasolla. ADHD-lääkityksen käyttämisen vaikutusten arvioinnin sijasta on tärkeää huomioida psykiatrisen oheissairastavuuden rooli ja sen vaikutukset nuoren toimintakykyyn palvelusluokkaa arvioitaessa. ADHD:n vaikutusta palveluskelpoisuuteen käsittelevien ohjeistusten päivittäminen ja yhtenäistäminen tulevaisuudessa voi tulla jatkossa ajankohtaiseksi diagnoosimäärien kasvun ja lisääntyneen tutkimustiedon myötä.

see all

Abstract

ADHD is a neuropsychiatric disorder that affects functional abilities in various ways. Discrepancies exist among guidelines on the assessment of military service suitability for adolescents with ADHD. However, there is a limited knowledge on the effect of ADHD on performance during military service. This review aimed to collect data on the performance of individuals with ADHD during military service, thereby contributing information for assessing their suitability for service. Based on the literature review, most adolescents with ADHD are suitable for military service and perform at least moderately during the service. Rather than considering the effects of stimulant medication usage, it is important to assess the role of psychiatric comorbidity and its effect on the functional capacity of the adolescents when evaluating service suitability. Updating and harmonizing guidelines on the influence of ADHD on service suitability may become relevant in the future, given the growing number of ADHD diagnoses and research.

see all

Series: Sotilaslääketieteen aikakauslehti
ISSN: 0300-8797
ISSN-E: 1798-8713
ISSN-L: 0300-8797
Volume: 98
Issue: 2
Pages: 5 - 14
Type of Publication: B1 Journal article
Field of Science: 3124 Neurology and psychiatry
3142 Public health care science, environmental and occupational health
Subjects:
Copyright information: © Sotilaslääketieteen keskus ja Suomen Lääkintäupseeriliitto ry, 2023.