University of Oulu

Twitterin anti uutismedialle

Saved in:
Author: Mursu, Jani1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Department of Information Processing Science, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.4 MB)
Pages: 54
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201302011021
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Mursu, 2013
Publish Date: 2013-02-01
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Halonen, Raija
Reviewer: Halonen, Raija
Description:
Sosiaalisen median kasvu on ollut huimaa viimevuosina. Yksi suosituimmista sosiaalisen median palveluista on mikroblogisivusto Twitter, jolla arvioitiin olevan noin 500 miljoonaa käyttäjää vuoden 2012 alussa. Maaliskuussa 2012 Twitter ilmoitti aktiivisten käyttäjien määräksi 140 miljoonaa. Twitterissä käyttäjät voivat lähettää ja lukea enintään 140 merkkiä sisältäviä viestejä, joita kutsutaan myös twiiteiksi tai twiittauksiksi. Viesteihin voidaan linkittää kuvia ja videoita palveluista kuten Flicker, Instagram ja YouTube. Twitteriä pidetään usein myös uutismediana, vaikka se luotiinkin alunperin sosiaaliseksi palveluksi. Twitter on osoittautunut nopeaksi uutiskanavaksi, esimerkiksi tieto Osama bin Ladenin kuolemasta levisi Twitterissä ennen tiedon virallista julkistusta. Twitterin nopeutta uutiskanavana on myös käytetty hyväksi esimerkiksi tiedottamisessa hätätilanteiden aikana. Tässä pro gradu -tutkielmassa tutkittiin suomalaisen uutismedian tapoja käyttää Twitteriä hyödyksi verkkosivuillaan olevissa uutisissa ja kirjoituksissa. Laadullisessa tutkimuksessa kerättiin ja analysoitiin yhteensä 150 uutista kolmelta erilaiselta suomalaiselta uutismedialta. Samalla tutkittiin myös sitä, mitä voitiin päätellä uutismedian ja Twitterin keskinäisestä dynamiikasta. Tutkimus oli luonteeltaan tulkitseva. Kerätystä empiirisestä aineistosta etsittiin yhteneväisyyksiä, jotta voitiin tehdä luokittelu ja yhteenveto. Aikaisemman tutkimuksen perusteella Twitter on jo jossain määrin yleinen työkalu uutismedioille, sitä käytettiin erityisesti tiedonlähteiden hankkimiseen. Kyselyjen mukaan Twitterissä julkaistuja uutisia ei kuitenkaan pidetty niin uskottavina kuin esimerkiksi perinteisen median verkkosivuilla julkaistuja uutisia. Tämän tutkimuksen perusteella yleisin tapa käyttää Twitteristä peräisin olevaa tietoa uutisissa ja kirjoituksissa oli niiden laajentaminen. Myös pelkästään se, että juuri Twitterissä tapahtui jotain, ylitti usein uutiskynnyksen. Tämä kertoi Twitterin merkittävyydestä. Uutismediat hyödynsivät Twitteriä usein eri tavoin, kun taas Twitter sai ilmaista mainontaa uutismediojen kautta. Viihteellisyyteen keskittyvän iltapäivälehden huomattin käyttävän Twiittauksia suoraan uutislähteenään muita tutkittuja medioita enemmän, mikä tuki aikaisempaa näkemystä julkaisun tyypin vaikutuksesta tapaan hyödyntää Twitteriä. Tämän tutkimuksen tulokset olivat tärkeitä, koska aihetta oli tutkittu erittäin vähän, erityisesti Suomessa. Saatavilla olevan aineiston määrän ollessa valtava lisätutkimus on tarpeen. Koska Twitterissä julkaistuja uutisia ei aiemmin tehdyissä kyselyissä arvostettu uskottaviksi, jatkotutkimusaiheena esitettiin Twitteriä hyödyntävien uutisten uskottavuuden tutkimista.
see all

Subjects:
Copyright information: © Jani Mursu, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.