University of Oulu

Kaikkialla läsnä olevan tietotekniikan taloustieteellistä analyysiä

Saved in:
Author: Tenhunen, Lauri1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Economics, Economics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.4 MB)
Pages: 77
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201302181045
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Tenhunen, 2013
Publish Date: 2013-02-18
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Svento, Rauli
Reviewer: Svento, Rauli
Simonen, Jaakko
Description:
Pro gradu tutkielmassa perehdytään kaikkialla läsnä olevan tietotekniikan analyysiin julkishyödykkeenä. Työ on rakennettu siten, että luvut 2–3 luovat verkostotaloustieteen avulla pohjan analyysille. Ensimmäinen tutkimusongelma on selvittää voidaanko joka paikan tietotekniikka kategorisoida puhtaaksi julkishyödykkeeksi. Toisena tutkimusongelmana on arvioida joka paikan tietotekniikan käyttöä Oulun kaupungissa panOulun, eli avoimen verkon, avulla. Tarkastelu toteutetaan julkistaloustieteen ja mikrotaloustieteen avulla, jonka lisäksi tutkielmassa on hyödynnetty panOulun käyttäjätilastoja, sekä Oulun kaupungin reaalisia panostuksia julkishyödyketuotannossa. Tulosten yleistettävyys on vähäistä, sillä tutkimusongelmista ei ole laajaa tieteellistä näyttöä. Joka paikan tietotekniikka voidaan tietyin rajoituksin kategorisoida puhtaaksi julkishyödykkeeksi. Tästä huolimatta ei voida sanoa, että joka paikan tietotekniikka on sellainen hyödyke, jota kaikkien kaupunkien tulisi tuottaa. PanOulun onnistuneisuus ja laaja käyttäjäkunta kertovat erityisesti Oulun kaupungin kohdalla, että joka paikan tietotekniikkaa hyödynnetään laajalti. Pro gradun tarkoitus ei ole antaa suositusta joka paikan tietotekniikalle julkishyödykkeenä, vaan nostaa esiin sen hyviä ja huonoja puolia, joita tulisi pohtia investoinneista päätettäessä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Lauri Tenhunen, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.