University of Oulu

Hyppy liikkuvaan junaan : Lapin Kansassa käydyt keskustelut Euroopan unionin tavoite 6 -rakennerahasto-ohjelmasta vuosina 1995–1999 ja lehden rooli niissä

Saved in:
Author: Timperi, Janne1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, History
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 86
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201302221046
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Timperi, 2013
Publish Date: 2013-02-22
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Fält, Olavi
Alenius, Kari
Reviewer: Fält, Olavi
Alenius, Kari
Description:
Tutkimus käsittelee maakuntalehti Lapin Kansassa käytyjä keskusteluja Euroopan unionin (EU) tavoite 6 -rakennerahasto-ohjelmasta Suomen ensimmäisellä EU-jäsenkaudella ja lehden roolia niissä. Tutkimuksessa sovelletaan metodeina diskurssianalyysiä ja menneen tulevaisuuden tarkastelua. Huomio kiinnittyy siis tutkimusaineistossa käytettyyn kieleen ja sen taustalla näkyviin motiiveihin ja ilmiöihin sekä menneeseen tulevaisuudenajatteluun. Metodien avulla selvitetään, minkälaisia keskusteluja lehdessä käytiin rakennerahastoihin liittyen, missä meni lehden kannan raja sekä mitkä toimijat lehti nosti uutisissa esiin ja mikä lehden rooli oli keskusteluissa. Aluksi uutisissa oli mukana useita maakunnallisia toimijoita virkamiehistä yrittäjäjärjestöihin. Tämä heijasteli hyvin ohjelman luontiin liittynyttä innokkuutta Lapissa. EU koettiin uutena toivona siinä, että maakunta voisi jatkossa toimia ohi jähmeäksi koetun kansallisen keskushallinnon, jonka myöhemmin katsottiin vievän kaiken EU:sta saadun hyödyn. Niin keskusteluihin osallistuneet henkilöt kuin lehti korostivat ohjelman luonnissa myytillisellä yhteisöretoriikalla Lapin erityisyyttä suhteessa muihin maakuntiin ja myöhemmin byrokraattiseksi tilaksi uutisoituun Helsinkiin. Lappi esitettiin homogeenisena alueena, vaikka rivien välistä oli luettavissa myös vaikkapa edunvalvonnalla saavutettujen etujen jakautumiseen liittyvää eriarvoisuutta maakunnan sisällä. Koko tarkastellun ajanjakson aikana oli huomiota herättävää se, että Lapissa etsittiin ensisijaisesti lyhyen tähtäimen keinoja parantaa maakunnan taloudellista tilannetta. Virkamiehet esittivät yrittäjien löytäneen rakennerahastohankkeet, vaikka niihin liittyvässä tiedossa ja rahoituksessa oli puutteita. Myös lehti linjasi rakennerahastovarojen käytön sopivan parhaiten perinteisiksi katsomiensa elinkeinojen tukemiseen ja suitsi hanketoimijoita rakennerahan käytöstä koulutushankkeisiin yrityshankkeiden kustannuksella. Vaikka lehti suhtautui ilmeisen kriittisesti rakennerahan käyttöön, käsitteli se kuitenkin sitä uutisissaan myös metaforien kautta, jolloin kevyen koristeellisuuden ansiosta rahoituksen ympärille ladattiin arvonnan tunnelmaa reunaehtoisuuden sijaan. Tavoite 6 -ohjelma esitettiin lehdessä pysyvämpänä kuin mitä se todellisuudessa oli. Ohjelman väliaikaisuus oli tiedossa, mutta sen loppuminen esitettiin uhkaavana. Tällä niin lehti kuin lappilaiset toimijat motivoivat maakuntaa edunvalvontaan. Vuonna 2000 aloittaneen uuden tavoiteohjelman neuvotteluissa Lapin liitto antoi lopulta kiitosta myös keskushallinnolle, mutta lehti esitti Lapin pääsyn ohjelmaan liiton meriitiksi ja säilytti roolinsa maakunnan puolestapuhujana.
see all

Subjects:
Copyright information: © Janne Timperi, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.