University of Oulu

Parkkilaiva Helios vuosina 1856–1888 : laivan elämänkaari ja Oulun purjemerenkulun viimeiset vaiheet

Saved in:
Author: Korhonen, Outi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, History
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.5 MB)
Pages: 158
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201302221049
Language: Finnish
Published: Oulu : O. Korhonen, 2013
Publish Date: 2013-02-22
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Vahtola, Jouko
Salo, Matti
Satokangas, Reija
Reviewer: Vahtola, Jouko
Salo, Matti
Description:
Tutkielma käsittelee oululaista parkkilaiva Heliosta vuosina 1856–1888 eli sinä aikana, kun se oli rakennuttajansa Snellmanin kauppahuoneen omistuksessa. Tuona aikana merenkulussa tapahtui suuri murros, kun perinteiset puiset purjelaivat menettivät entisen kilpailuasemansa rahtimarkkinoilla uutta tekniikkaa edustaneille höyrylaivoille sekä rauta- ja teräsrunkoisille purjelaivoille. Parkkilaiva Helios kuului kilpailun häviäjiin. Sen vaiheet kuvaavat hyvin murrosta, jonka seurauksena Oulun ja koko Suomen merenkulku taantui ja marginalisoitui. Helioksen vaiheita tarkastellaan kahdella tasolla: sen elämänkaaresta luodaan kokonaiskuva rakentamisesta myyntiin asti ja lisäksi sen kolmea elämänkaarensa eri vaiheissa tekemää rahtimatkaa seurataan konkreettisesti mikrotasolta katsoen. Aineistona on pääasiassa Oulun maakunta-arkistossa säilytettävät Kauppahuone J. W. Snellman G:sonin arkiston kirjeenvaihto sekä laivoja koskevat asiakirjat. Varsinainen päälähde on Helioksen varustajan ja kapteenien välinen kirjeenvaihto. Helioksen elämänkaari vuosina 1856–1888 käsittää muutoksen suuresta, hyvin rakennetusta ja uudenaikaisesta rahtilaivasta vanhaksi ja pieneksi toisarvoisten lastien kuljettajaksi. Tekninen murros ja merenkulun kova kilpailu pakottivat sekä höyry- että purjelaivat kehittymään yhä tehokkaammiksi, minkä seurauksena Helios ja muut sen kaltaiset puurakenteiset laivat kävivät vanhanaikaisiksi. Helioksen asemaan rahtimarkkinoilla vaikuttivat myös taloudellisten suhdanteiden vaihtelut ja maailmanpoliittisista tapahtumista erityisesti ne, joissa Venäjä oli osallisena. Helioksen matkojen tutkimus mikrotasolta osoittaa, että niiden kulkuun ja onnistumiseen vaikuttivat monet muutkin tekijät kuin laivan asema rahtimarkkinoilla ja suhdanteet. Nämä seikat vaikuttivat laivalle maksettuihin rahtihintoihin, mutta matkan taloudellisen onnistumisen kannalta suuri merkitys oli myös sillä, että kustannukset saatiin pidettyä mahdollisimman alhaalla. Kustannusten syntymiseen vaikuttivat ratkaisevasti onni ja olosuhteet. Helios kohtasi matkoillaan paljon erilaisia vastoinkäymisiä, jotka tarkoittivat ajanhukkaa ja rahanmenoa. Pitkät ja vaikeat merimatkat vaativissa olosuhteissa, eri syistä pitkittyneet satama-ajat sekä onnettomuudet pienensivät usein sen voittoja. Parhaat voitot edellyttivät hyvien rahtisopimusten lisäksi nopeasti ja turvallisesti sujuneita matkoja. Aineisto tarjoaa tietoa myös elämästä laivalla. Miehistön asema oli koko tutkimusjakson ajan huono. Merimiesten karkaamiset ja eronpyynnöt voidaan tulkita merkeiksi tyytymättömyydestä huonoa palkkatasoa ja vuosien pituisia matkoja kohtaan.
see all

Subjects:
Copyright information: © Outi Korhonen, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.