University of Oulu

Algorithms for opportunistic load balancing cognitive engine

Saved in:
Author: Mäkeläinen, Marko1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Department of Computer Science and Engineering, Computer Science and Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.1 MB)
Pages: 64
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201303011071
Language: English
Published: Oulu : M. Mäkeläinen, 2013
Publish Date: 2013-03-01
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Latva-aho, Matti
Reviewer: Röning, Juha
Latva-aho, Matti
Description:
Due to the increasing use of more and more powerful smart devices demands on the scarce radio spectrum are becoming more intense. One way to cope with increasing demands on radio spectrum is to apply innovative and flexible authorization schemes like spectrum sharing. Under the spectrum sharing paradigm, multiple users and/or systems are authorized to utilize the same spectrum band in a defined sharing agreement. A technology that is generally recommended for the implementation of spectrum sharing is called cognitive radio (CR). In this thesis, we design and implement a cognitive engine (CE) that intelligently and dynamically allocates spectrum resources to users. We first consider a scenario where a network has an exclusive access to a spectrum band and the CE accepts or rejects the arrival user requests based on an algorithm that takes into account a user’s priority and its bandwidth demand. We then consider a spectrum sharing scenario where along with the exclusive utilization to its own spectrum band a network also can opportunistically utilize another network’s spectrum band. For this scenario, we design and implement a CE that performs two main tasks: 1) Accepts or rejects arrival user requests based on a priority based algorithm; and 2) it intelligently load balances the user traffic between the two available network resources, while taking into account the primary user activity in the shared spectrum band. We provide a load balancing algorithm and evaluate its performance under different primary and secondary user traffic scenarios. We show that the proposed load balancing algorithm increases average throughput of the network and it also reduces the average number of users rejected by the network.
see all

Yhä tehokkaampien älykkäiden langattomien päätelaitteiden nopea lisääntyminen johtaa niukan radiospektrin yhä kiihtyvään käyttöön. Eräs menetelmä radiospektrin lisääntyvän kysynnän tyydyttämiseen on hyödyntää innovatiivista ja joustavaa resurssin käytönjakoa kuten spektrin jakamista. Spektrinjakamismalli mahdollistaa useiden käyttäjien ja/tai järjestelmien yhtäaikaisen käytön samalla taajuuskaistalla hyödyntämällä sovittua käytäntöä resurssien jakamisesta. Radiospektrin jakaminen on tänä päivänä yleisesti suositeltu toteuttamaan hyödyntämällä kognitiivista radioteknologiaa. Tässä työssä suunnittellaan ja toteutetaan kognitiivinen päätöksentekokone, joka jakaa radiospektriresursseja käyttäjille älykkäästi ja dynaamisesti. Kognitiivista päätöksentekokonetta radioresurssien jakamisessa hyödynnetään kahdessa skenaariossa. Ensimmäisessä skenaariossa radioverkolla on yksinomainen pääsy taajuuskaistalle, jonka käyttöä kognitiivinen päätöksentekokone säätelee joko hyväksymällä tai hylkäämällä verkkoon liittyviä käyttäjiä. Kognitiivinen päätöksentekokoneen päätökset perustuu algoritmiin, joka ottaa huomioon käyttäjien määritetyn tärkeyden ja käyttäjän vaatiman kaistanleveyden. Seuraavassa skenaariossa radioverkko voi oman yksinomaisen taajuuskaistan lisäksi hyödyntää opportunisesti toisen radioverkon taajuuskaistaa silloin, kun siellä ei ole liikennettä. Tätä skenaariota varten suunnitteltiin kognitiivinen päätöksentekokone, jolla on kaksi päätehtävää: 1) hyväksyä tai hylätä verkkoon liittyviä käyttäjiä edellämainitun tärkeysperusteisen algoritmin avulla; ja 2) jakaa käyttäjien liikennettä kahden tarjolla olevan verkon välillä samalla ottaen huomioon opportunistisen resurssin pääkäyttäjien liikenteen jaetulla taajuuskaistalla. Tässä työssä esitellään toteutettu kuormantasausalgoritmi, jonka suorituskykyä tarkastellaan erilaisissa pääkäyttäjien ja toissijaisien käyttäjien liikenneskenaarioissa. Simulaatiotulokset osoittavat, että esitellyn kuormanjakoalgoritmin hyödyntäminen kognitiivisessa päätöksentekokoneessa parantaa verkon keskimääräistä siirtonopeutta, sekä vähentää keskimääräistä käyttäjien hylkäysastetta verkossa. Algoritmimme parantaa opportunistisen taajuuskaistan käyttöastetta. Algoritmimme ottaa myös huomioon käyttäjille asetetut prioriteetit ja parantaa korkeampi prioriteettisten käyttäjien asemaa verkossa. Tämä tulee ilmi muun muassa korkeampi prioriteettisten käyttäjien pienemmässä hylkäysasteessa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Marko Mäkeläinen, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.