University of Oulu

Permutaatioryhmien soveltaminen GAP-ohjelmiston avulla

Saved in:
Author: Veikanmaa, Teemu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Department of Mathematical Sciences, Mathematics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 45
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201303141099
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Veikanmaa, 2013
Publish Date: 2013-03-14
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Niemenmaa, Markku
Reviewer: Myllylä, Kari
Niemenmaa, Markku
Description:
Permutaatioryhmät ovat tärkeä osa matemaattista ryhmäteoriaa. Niiden tärkeyden perustelee muun muassa Cayleyn lause, joka kertoo jokaiselle ryhmälle löytyvän jonkun sen kanssa rakenteeltaan yhtäläisen permutaatioryhmän. Täten siis kaikkia permutaatioryhmien ominaisuuksia voidaan soveltaa yleisesti kaikkiin ryhmiin. GAP-ohjelmisto (Groups, Algorithms and Programming) on monipuolinen kokoelma diskreetin matematiikan tarpeisiin soveltuvia ohjelmia. Sen mukana tulee myös kirjastoja jotka sisältävät tietoa erityyppisistä ryhmistä, mm. perustiedot kaikista pienistä ryhmistä. GAP on laajennettavissa sen omalla ohjelmointikielellä tehdyillä ohjelmakirjastoilla. Tutkielma esittelee GAP-ohjelmiston ja tutkii sen käyttöä permutaatioryhmien soveltamisessa. Tutkielman alussa on teoriaosa, jossa esitellään ryhmäteorian perusteita sekä permutaatioiden ja permutaatioryhmien ominaisuuksia. Teoriaosa kattaa tutkielman esimerkeissä soveltavassa osassa tarvittavat tiedot. Keskiosa tutkielmasta esittelee GAP-ohjelmiston yleisesti ja erityisesti sen käytön permutaatioryhmien käsittelyssä. Koska ohjelmisto on hyvin laaja, sen kaikkia ominaisuuksia ei ole saatu mahtumaan tämän tutkielman laajuuteen. Ominaisuuksista on pyritty valitsemaan yleisimmin tarvittavat sekä esimerkkisovelluksissa käytettävät. Tutkielman loppuosa sisältää esimerkkejä permutaatioryhmien käytöstä GAP-ohjelmistolla. Esimerkkisovelluksiksi on valittu korttipakan sekoitukset, kuution tahkojen väritykset, 15-puzzle sekä Rubikin kuutio. Esimerkkisovellukset esitellään ensin yleisesti, jonka jälkeen niiden ominaisuuksia tutkitaan GAP-ohjelmiston avulla.
see all

Subjects:
Copyright information: © Teemu Veikanmaa, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.