University of Oulu

Tieverkoston hoitopalvelun hankintamallien vertailu

Saved in:
Author: Björkman, Sami1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Department of Industrial Engineering and Management, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 84
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201303181104
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Björkman, 2013
Publish Date: 2013-03-19
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Haapasalo, Harri
Reviewer: Haapasalo, Harri
Description:
Työn tavoitteena oli löytää tieverkoston hoitourakoille parhaiten soveltuva hankintamalli modernin ja tehokkaan liikkeenjohdon näkökulmasta. Perustan tutkimukselle muodosti teoriaosio, joka jakautuu kirjallisuuskatsaukseen infrastruktuurin urakoiden hankintamalleista sekä kirjallisuuskatsaukseen tehokkaan modernin liikkeenjohdon opeista infrastruktuurin hankinnassa. Urakoiden hankintamallien kirjallisuudesta tunnistettiin eräitä malleja, jotka sisältävät hoitopalvelun hankinnan ja jotka mahdollisesti soveltuvat tieinfrastruktuurin hoitopalvelun hankintaan. Työ käsittelee myös eräitä innovatiivisia hankintamalleja, jotka sisältävät yhdistetyn pääomaprojektin ja hoitopalvelun toimituksen. Tehokkaan ja modernin liikkeenjohdon kirjallisuudesta pyrittiin löytämään mallien vertailutekijöitä, jotka ovat tieverkoston sekä modernin ja tehokkaan liikkeenjohdon vaatimuksia hoitopalvelun hankintamalleille. Soveltavassa osiossa vertailutekijöistä muodostettiin hankintamallien arviointikriteerit, joita käytettiin erittelevässä vertailutaulukossa CBA-analyysissä. Vertailussa käytetty Choosing by Advantages -analyysimenetelmä tuotti valituille hankintamalleille tulokset muodostettujen arviointikriteerien täyttymisestä. CBA-analyysin tuloksena saatiin arviointikriteerien täyttymisestä malleille yhteispisteet sekä lisäksi tunnistettiin mallien keskinäiset edut tieinfrastruktuurin hankinnassa. Hankintamallien vertailun perusteella tieverkoston hankinnassa saavutetaan eniten etuja toteuttamalla hoitopalvelun hankinta PSMC-mallilla ja pääomaprojektin toteutus allianssimallilla. Muita tieverkostoon soveltuvia hankintamalleja ovat CBA-analyysin perusteella hoitopalvelun hankinnan hybridimalli sekä yhdistetyn pääomaprojektin ja hoitopalvelun toimituksen sisältävä elinkaarimalli (Public Private Partnership). Hankintamallien vertailu määritti myös eräiden muiden hankintamallien soveltuvuudet tieinfrastruktuurin hoitopalvelun hankintaan.
see all

The goal of this thesis was to find the most suitable procurement model regarding the needs of road network’s maintenance operations. The theoretical part of the research consists of two segments: a literature review of procurement models for road infrastructure maintenance and a literature review of modern business management. The literature of procurement methods provided some procurement models that include the procurement of road maintenance. In addition, the literature of modern business management identified some factors, which road network operations should assess in procurement. The literature review as a whole was the foundation for the comparison of procurement models. Procurement model comparison was performed with Choosing by Advantages analysis that provided advantages for the chosen models in terms of suitability for road network procurement needs. For the analysis a comparison criteria was formed based on the factors identified from the literature of modern business management. The results of the research are the advantages of procurement models and their suitability for road network procurement. The suitability is represented as a point calculation in CBA- analysis. Results indicate that the most suitable procurement method for road maintenance is the PSMC-model. In addition, theoretically the most suitable method for capital project procurement is the alliance model. Results also indicate that alliance may be a suitable gateway for combining maintenance procurement to an investment project. Other suitable procurement methods for road sector are the hybrid-PSMC-model and the Public Private Partnership model for combined capital project and maintenance operations. The comparison also identified the suitability of some other procurement models in terms of road network’s requirements.
see all

Subjects:
Copyright information: © Sami Björkman, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.