University of Oulu

Väylärakennustyömaan dynaaminen johtaminen

Saved in:
Author: Tiitinen, Pasi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Department of Mechanical Engineering, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 5 MB)
Pages: 60
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201304051126
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Tiitinen, 2013
Publish Date: 2013-04-18
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Heikkilä, Rauno
Jaakkola, Mika
Reviewer: Heikkilä, Rauno
Jaakkola, Mika
Description:
Diplomityön tavoitteena oli väylärakennustyömaan dynaamisen johtamismenetelmän kehittäminen. Dynaamisella johtamisella tarkoitetaan joustavaa, välitöntä ja tehokasta reagoimista työtehtävän suorittamisen ohjaukseen. Tässä tutkimuksessa dynaamisella johtamisella tarkoitetaan myös tietomalli- ja selainpohjaista, päätelaiteriippumatonta, langatonta ja mobiilia tiedonsiirtoa työmaalla hyödyntävää järjestelmää ja ympäristöä. Työssä tutkittiin väylärakennustyömaan nykyisiä johtamismenetelmiä ja -järjestelmiä haastatteluilla ja työmaavierailuilla. Suoritetulla kansainvälisellä teknologia- kartoituksella etsittiin tietoa uusimmista dynaamisen johtamisen teknologioista ja järjestelmistä. Työssä tutkittiin myös semanttista tietokantaa ohjausjärjestelmän pohjana, tällä haettiin uudenlaista tapaa etsiä tietoa työnjohdon tarpeisiin. Dynaamisen johtamisjärjestelmän uutta prototyyppiä testattiin rajoitetulla toiminnallisuudella käyttäen yhtä kaivinkonetta ja neljää kuorma-autoa. Lisäksi havainnoitiin oikeita työmaita, joissa käytettiin uusimpia kone- ja työmaan ohjausjärjestelmiä sekä haastateltiin työmaiden johtohenkilöitä järjestelmien ja johtamisen toiminnasta. Valituille urakoitsijan työnjohtajille ja dynaamiseen johtamiseen perehtyneille tutkijoille järjestettiin yhteinen työpaja, jossa tunnistettiin dynaamisen johtojärjestelmän päätoiminnallisuuksia ja arvioitiin näiden prioriteetteja ja päivitystarpeita. Tärkeimmät dynaamisen johtamisen toiminnalliset osa-alueet ovat aikataulun, kustannusten, materiaalien, henkilöstön, työkoneiden, aliurakoitsijoiden ja työmaan liikenteen seuranta ja ohjaus. Vaikka väylärakennustyömaiden johtaminen on jo nykyisinkin varsin dynaamista, siirtyminen toiminnallisuuksiltaan laajojen dynaamisten ohjausjärjestelmien käyttöön on suuri muutos väylärakennusurakoitsijalle ja koko alalle. Tällä hetkellä urakoitsijoiden käytössä on useita keskinäisen tiedonsiirron kannalta puutteellisia erillisjärjestelmiä perustoiminnallisuuksien ohjaukseen. Dynaamiseen johtamiseen on markkinoilla jo joitakin toiminnallisuuksiltaan rajattuja järjestelmiä, joiden kokeiluista on havaittu selkeitä hyötyjä. Näiden erillisjärjestelmien välinen tiedonsiirto dynaamisen johtamisen kannalta on kuitenkin puutteellista. DigiInfra-tutkimusprojektissa kehitetty prototyyppi on yksi malli kaupallisen, toiminnallisuudeltaan laajemman, dynaamisen johtamisjärjestelmän kehitystyölle. Kehitystyön etenemisessä avoimen tiedonsiirron ja järjestelmäintegraation rooli on todennäköisesti merkittävä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Pasi Tiitinen, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.