University of Oulu

Minkä fanit ovat yhdistäneet, sitä älkööt käsikirjoittajat erottako : Slashin eroottiset utopiat naisten reagoivana fiktiona

Saved in:
Author: Kukka, Silja1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Literature
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 4.8 MB)
Pages: 52
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201304051136
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Kukka, 2013
Publish Date: 2013-04-10
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Karkulehto, Sanna
Reviewer: Leppihalme, Ilmari
Karkulehto, Sanna
Description:
Tarkastelen pro gradu -tutkielmassani homoeroottista slash-fanifiktiota. Työni koostuu kahdesta suomalaisessa tiedejulkaisussa julkaistusta artikkelista, joiden avulla kartoitan fanitutkimuksen laajaa kenttää ja pyrin yhdistämään fanifiktion roolin yleisön vastarintana uudempiin tulkintoihin fanifiktiosta kirjallisuutena. Artikkeleissa pyrin selvittämään, miten fanifiktio asettuu osaksi reagoivan fiktion genreä ja toisekseen, miten slash luo uusia utooppisia maailmoja, jotka toimivat vastapuheena vallitsevaa mediakulttuuria vastaan ja joiden avulla fanit voivat osallistua keskusteluun muun muassa mediarepresentaatioista ja vallitsevista sukupuolinormeista. Yhdistän slashin osaksi naisten luku- ja kirjoituspraktiikoita sekä osaksi naisten omilla ehdoillaan luomaa pornografiaa. Tarkastelen, miten eroottinen slash-fanifiktio toimii naisten pornografiana ja miten se poikkeaa valtavirtahomopornon konventioista. Tässä turvaudun pitkälti Richard Dyerin artikkeliin ”Yhteisymmärrys homopornosta” (2002). Fanifiktiotutkimuksen osalta tärkeimmät lähteeni ovat Henry Jenkinsin klassikkoteos ”Textual Poachers” (1992) sekä Karen Helleksonin ja Kristina Bussen toimittama teos Fan fiction and Fan Communities in the Age of the Internet (2006). Työni johdannossa esittelen aluksi fanifiktion yhteiskunnallista ja kulttuurista taustaa sekä avaan fanifiktiotutkimuksessa aikaisemmin käytettyjä tutkimusmenetelmiä. Sen jälkeen käyn läpi tutkimukseni aineistoa ja metodologista viitekehystä. Tutkin aineistoani muun muassa sukupuolisensitiivisen lähiluvun avulla kiinnittämällä erityistä huomiota tekstin pieniin nyansseihin sekä sukupuolen ja seksuaalisuuden kuvauksiin ja niihin tapoihin, joilla slash voi dekonstruoida ja muokata median tarjoamia representaatioita. Fanifiktiotutkijana tasapainottelen yhtäältä kirjallisuudentutkimuksen, toisaalta mediatutkimuksen teorioiden ja metodien välillä. Fanifiktio on tiukasti kiinni nykyisissä mediasisällöissä ja -esityksissä ja sen avulla voidaan tarkastella muun muassa nykyisiä mediarepresentaatioita uudesta näkökulmasta. Samalla fanifiktio on perinteisiä kirjallisuudenlajeja jatkavaa ja uudistavaa kirjallisuutta, jota voidaan tarkastella kirjallisuudentutkimuksen työkaluin. Toisessa artikkelissa tutkin yhtä televisiosarja Supernaturalin pohjalta kirjoitettua slash-novellia homoeroottisena kaunokirjallisena teoksena. Suhteutan novellia pastoraalin elegian traditioon, jolla on pitkät perinteet miesten välisen rakkauden kuvaamisessa. Tämän lisäksi tarkastelen novellia esimerkkinä naisten omaehtoisesta pornografiasta ja pohdin, miten slashin homoeroottiset kuvaukset poikkeavat valtavirtahomopornon kuvista.
see all

Subjects:
Copyright information: © Silja Kukka, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.